Metodske preporuke

PRIMENA BAD-a KOMPANIJE “VISION INTERNATIONAL PEOPLE GROUP” S CILJEM OPTIMIZACIJE DNEVNE ISHRANE I OČUVANJA ZDRAVLJA ČOVEKA

Dadali_VladimirU ovom izdanju sakupljena su iskustva u vezi sa primenom BAD-a Kompanije VISION kao važnog sredstva za postizanje izbalansiranog obroka ishrane, a koji bi trebalo odrediti uzimajući u obzir pol i uzrast čoveka, stepen težine posla kojim se bavi i klimatsko geografske uslove u kojima živi. Uključivanje BAD-a u svakodnevne obroke, koji dopunjavaju nedostatak vitamina, mineralnih komponenata i biološki aktivnih materija u organizmu, omogućava održavanje funkcionalne aktivnosti organa i sistema organa, povećava nespecifičnu otpornost organizma, normalizuje mikrofloru želudačno-crevnog trakta i smanjuje rizik pojave bolesti. Optimizacija ishrane uz pomoć BAD-a je jedan od uslova za formiranje, aktivno očuvanje i poboljšanje zdravlja zdravih ljudi, a takođe, u maksimalno mogućem stepenu, omogućava da se zadovolje izmenjene fiziološke potrebe za hranljivim materijama kod bolesnog čoveka.

Savremena predstava o bolesti, kao o odstupanju od normalnog metaboličkog i enzimskog statusa organizma, omogućava da se najbolje oceni značaj BAD-a u uspostavljanju, bolešću poremećenih procesa razmene, uzimajući u obzir osobenosti patogenih mehanizama bolesti. Kod pojedinih konkretnih mehanizama sa poremećenom biohemijskom adaptacijom, rešenje treba tražiti u ciljanom korišćenju određenog BAD-a uzimajući u obzir karakter njegove osnovne biološki aktivne komponente, koja određuje specifična svojstva tog konkretnog BAD-a. S druge strane, u razvoju bolesti učestvuju mnogi mehanizmi i zbog toga je, za korekciju tih poremećaja neophodno uzimati BAD-e sa različitim spektrom delovanja.

Uzimajući u obzir neprestani porast bolesti kardiovaskularnog sistema, želudačno-crevnog trakta, i dr., kao i da kvalitet ishrane ima važnu ulogu u etiologiji tih bolesti i istovremeno je važan faktor za kompleksnu rehabilitaciju bolesnog čoveka, predlaže se primena BAD-a radi smanjenja rizika razvoja najrasprostranjenijih bolesti, u tom smislu i smanjenje rizika razvoja onkoloških bolesti. U radovima načelnika katedre za biohemiju Sankt-Peterburške Državne medicinske akademije – I. I. Mečnikov, dr.prof. Dadali V. A. izložena su objašnjenja opštih molekularnih mehanizama protivtumornog delovanja prirodnih onkoloških protektora, a takođe su predstavljene osnovne vrste prirodnih materija koje imaju onkološko protektorna dejstva i njihovi izvori koji ulaze u sastav BAD-a Kompanije VISION.

U ovoj knjizi preporuka takođe su prikazane šeme za primenu BAD-a Kompanije VISION u sastavu dijetoterapije najrasprostranjenijih bolesti. Treba naglasiti da pri tome faktor ishrane treba pravilno uskladiti sa specifičnom bazom farmakoterapije.

Koristeći se predloženim šemama, neophodno je voditi računa o kontraindikacijama za svaki BAD. Za decu (kad nema kontraindikacija, odnosno pojačane osetljivosti na komponente proizvoda) u cilju optimizacije obroka ishrane preporučuje se korišćenje BAD Lajfpak Junior za različite probleme. Korišćenje ostalih BAD-a kod dece moguće je samo prema individualnoj šemi i u smanjenim dozama.

Bjuti i Nortija iz ženskog kompleksa i Lamin i Ursul iz muškog kompleksa, mogu da se preporučuju i ženama i muškarcima, tj. bez obzira na pol, iz razloga što biološki aktivne komponente navedenih BAD-a optimiziraju metaboličke procese koji se dešavaju kod osoba oba pola. Istovremeno, kao dopuna svake preporuke iz šeme za konkretno oboljenje, ženama se preporučuje uzimanje BAD-a Artemida i Medisoja, a muškarcima Artum i Stalon (takođe voditi računa o neželjenim efektima za svaki BAD).

Svaki red predloženih šema odgovara terapiji BAD-a predviđenoj za jedan mesec korišćenja. Predložene šeme mogu se menjati uzimajući u obzir iskustvo u radu sa BAD-ima Kompanije VISION.

 dr prof. V.A.Dadali,
Dekan katedre za biohemiju Sankt-Peterburške Državne medicinske akademije – I.I.Mečnikov

Share This