Vision Sertifikati i Logotipi

Značenje znakova i logoa koji se nalaze na pakovanjima proizvoda i na marketing materijalu Kompanije Vision

Sertifikati i logotipi na pakovanjima proizvoda Vision i na koricama bukleta i brošura nisu samo elementi dizajna. To su grafički prikazi prednosti naših proizvoda i filozofije kompanije: najviši kvalitet proizvoda, napredne tehnologije proizvodnje i socijalno odgovorni modeli biznisa Vision. Oni predstavljaju ono čime se Kompanija ponosi.

Navedeni simboli se mogu podeliti u nekoliko grupa — znaci sertifikacije, univerzalni međunarodni simboli, simboli filozofije „Izbor Odličnog Zdravlja“ (IOZ) kompanije Vision, logoi partnera Kompanije, simboli korišćenih tehnologija i osobine sastojaka, logoi socijalnih projekata i inicijativa.

Znakovi sertifikacije

Знак GMP Certified Producer Znak GMP Certified Producer — Međunarodni GMP standard (Good Manufacturing Practice) uključuje opširni niz pokazatelja u skladu sa kojima preduzeća treba da rade. GMP standard farmaceutskih preduzeća određuje parametre svake proizvodne etape. Sve što se proizvodi pod brendom Vision, je sertifikovano po GMP standardu.
Знак ISO 22000 BUREAU VERITAS Certification Znak ISO 22000 BUREAU VERITAS Certification — logo Bureau Veritas. Osnovana 1828. godine, ova međunarodna grupa je specijalizovana za pregled, analizu, reviziju i sertifikaciju proizvoda, infrastrukturu i sistem upravljanja u skladu sa normativnim i dobrovoljnim standardima. Bureau Veritas je sprovodio sertifikaciju proizvodne baze Vision u skladu sa normama ISO 22000*, čime smo mi prvi dobili navedeni standard proizvodnje dijetetskih suplemenata.
Ekologinis žemės ūkis

Ekologinis žemės ūkis — ekološki sertifikat koji je dobila fabrika Švenčionių vaistažolės (SVF). Navedeni sertifikat garantuje ispunjenje svih obaveza u vezi sa organskom proizvodnjom, preradom, transportom, čuvanju i utilizaciji, a u skladu sa Direktivama Evropske Unije – №№ 834/2007 i 889/2008.

Univerzalni međunarodni simboli

Знак DER GRÜNE PUNKT (Зеленая точка)Znak DER GRÜNE PUNKT (Zelena tačka) — međunarodni znak podrške proizvođaču za utilizaciju i pakovanje. Znak demonstrira zainteresovanost Kompanije za ekološke delatnosti i promovisanje reciklaže. Takođe se primenjuje za označavanje pakovanja koje je, od bezopasnih i u potpunosti obrađenih materijala, napravljeno za potrošača.
Знак LT-EKO-001 EU Agriculture Znak LT-EKO-001 EU Agriculture — jedini znak Evropske Unije koji se koristi za označavanje pakovanja organskih prehrambenih proizvoda koji su uzgajani bez hemijskog đubrenja.
 Не содержит ГМОZnak „Ne sadrži GMO“ — potvrđuje proizvođačku specifikaciju o odsutstvu genetski modifikovanih organizama (GMO) u proizvodu. Dozvola za korišćenje znaka na pakovanju proizvoda se reguliše lokalnim zakonom države i regiona. Svi proizvodi koje Kompanija Vision predlaže potrošačima su podvrgnuti proveri, u skladu sa posebnim standardima, poznatim kao „matrica kriterijuma“ Vision kvaliteta. Ovo garantuje odsutstvo GMO u sastavu proizvoda Vision.

Simboli filozofije IOZ kompanije Vision

Знак ALL NATURAL Under my commitment Dmitry Buriak Znak ALL NATURAL Under my commitment Dmitry Buriak — lični znak Predsednika Kompanije. Ovaj znak na pakovanju označava ličnu odgovornost Predsednika pred potrošačima i garantuje prirodno poreklo, u skladu sa matricom kriterijuma kvaliteta Vision, svih sastojaka koji ulaze u sastav proizvoda.
Знак LIFE QUALITY PROTECTIONZnak LIFE QUALITY PROTECTION je svedočanstvo povećanja pažnje Kompanije prema kvalitetu života svojih klijenata, odražava privrženost filozofiji IOZ (Izbor Odličnog Zdravlja).
Знак FAMILY ECOLOGY NATURE WELNESS Znak FAMILY ECOLOGY NATURE WELNESS — ističe brigu Kompanije o ekologiji porodice, izražava suštinu kontaktologije (nauke o kontaktima) i filozofiju IOZ (Izbor Odličnog Zdravlja) u novim realijama, u harmoniji sa Strategijom razvoja 2010-2015.

Logoi partnera Kompanije

Логотип Vision DEM4 LaboratoryLogo Vision DEM4 Laboratory — logo naučnoistraživačke laboratorije Vision DEM4. U laboratoriji se razrađuju jedinstvene formule proizvoda Vision.
Логотип Association of Lithuanian Chamber of Commerce, Industry and CraftsLogo Association of Lithuanian Chamber of Commerce, Industry and Crafts — grb Litvanske trgovačko-industrijske asocijacije. Kompanija Vision je njen član od 1996. godine.
Логотип Kaunas University of MedicineLogo Kaunas University of Medicine — grb Kaunaskog medicinskog univerziteta. Na nivou univerziteta u saradnji sa vodećim stručnjacima laboratorije DEM4 se sprovode istraživanja i klinička ispitivanja proizvoda Vision

Simboli o korišćenoj tehnologiji i osobinama sastojaka

Знак CRYO Cryogrinding Technology —196CZnak CRYO Cryogrinding Technology —196C — označava kriodrobljenje koje je korišćeno u proizvodnji (od engl. „cryogrinding“) — drobljenje sirovine na niskim temperaturama u atmosferi neutralnog gasa azota. Tehnologija se primenjuje u proizvodnji dijetetskih suplemenata Vision pri čemu se čuvaju korisna svojstva biljnih komponenata, a ne ubija se živa snaga istih.
Знак 5 antioxidant Ingredients Znak 5 antioxidant Ingredients — koristi se na pakovanju fito tonika iFly i označava postojanje prirodnog antioksidanta u sastavu svakog fito tonika — ekstrakta jedne od pet legendarnih biljaka: zlatnog korena, žen-šena, ginkgo bilobe, mate i guarane.

Logoi socijalnih projekata i inicijativa

Логотип MISSIA Charity foundation Logo MISSIA Charity foundation — logo dobrovoljnog fonda MISSIA. U toku mnogih godina, kompanija Vision podržava rad Fonda i njegove inicijative u vezi sa pomoći dečijim domovima u Rusiji; uKrajini, Belorusiji, Litvaniji, Jermeniji, Uzbekistanu i Kazahstanu
Логотип PANDALogo PANDA – logo Fonda uzgoja i izučavanja pandi. Kompanija Vision ima starateljstvo nad dva mladunca gigantske pande, koje žive u nacionalnom parku u Čengdu — administrativnom centru provincije Sečuan.
Знак PINK RIBBONZnak PINK RIBBON — međunarodni znak društvenih i privatnih inicijativa koje su usmerene na borbu sa onkološkim oboljenjima dojke. Kompanija Vision podržava ovaj pokret.
Share This