Tehnologija proizvodnje

U svetu je veliki broj kompanija koje se bave proizvodnjom dijetetskih dodataka ishrani. Ipak, većina je svoju proizvodnju zasnovala na tradicionalnim i zastarelim tehnologijama, što često dovodi do gubitka korisnih svojstava proizvoda. Kompanija Vision se sa pravom ponosi primenom posebnih know-how tehnologija proizvodnje, i to:

  • Kriodrobljenje (engl. “cryogrinding”) – drobljenje sirovine na niskim temperaturama u atmosferi inertnog gasa azota. Ova jedinstvena tehnologija se primenjuje pri proizvodnji dijetetskih suplemenata Vision, što omogućava da se korisna svojstva biljnih komponenata očuvaju 98% i da se ne ubije njihova životna snaga.
  • Neintruzivna molekularna ekstrakcija – poseban metod “ciljanog” izvlačenja iz biljne sirovine vrednih elemenata koji su u potpunosti očišćeni od štetnih primesa. Čak i uzgajane u idealnim uslovima, biljke u našem dobu “uslovljeno dozvoljenim dozama” sadrže štetne primese od kojih je moguće izbaviti se samo na molekularnom nivou. Neintruzivna ekstrakcija omogućuje da se sirovina u potpunosti očisti, ostavljajući samo korisne materije za organizam.
  • Molekularna homogenizacija – proces obrade sirovine na nivou nanočestica. Obična homogenizacija ima široku primenu u prehrambenoj industriji. Pomoću nje se postiže istorodna struktura prehrambenih proizvoda (na primer, pire ili mleko). Takva hrana je ukusnija i ima duži vek trajanja. Molekularna homogenizacija višestruko pojačava ove osobine, i osim toga, daje mogućnost da se molekuli hrane “isprogramiraju” na određena delovanja. Zahvaljujući ovoj homogenizaciji, proizvodi mogu da se čuvaju bez konzervansa i skupocenog pakovanja.

Share This