Standardi kvaliteta

Vrhunski standardi kvaliteta

Proizvodi pod brendom Vision se proizvode, kako u sopstvenim resursima kompanije, tako i u drugim preduzećima koja odgovaraju strogim uslovima kvaliteta Vision-a. Procesu proizvodnje, kao glavnom delu koji je odgovoran za kvalitet proizvoda, kompanija pridaje ogroman značaj.

Svi proizvodi koji se predlažu potrošaču, i sve fabrike – proizvođači sa kojima kompanija sarađuje, podvrgnuti su proveri u skladu sa posebnim standardima, poznati kao “matrica kriterijuma” Vision kvaliteta. Matrica kriterijuma ima još jedan naziv – ZLATNI STANDARD.

Navedena matrica kriterijuma sadrži više od sto unakrsno proverenih parametara, koji se uslovno mogu objediniti u četiri osnovne kategorije: ekskluzivnost, visoki standardi kvaliteta, jedinstvena potrošačka svojstva i savremene tehnologije proizvodnje. Standardi kvaliteta Vision-a često prevazilaze zvanične uslove koji su predloženi za slične proizvode u zemljama na čijem tržištu se nalazi kompanija.

Posedujući ogromne naučne resurse i sopstvenu naučno-istraživačku laboratoriju Vision DEM4, Kompanija sprovodi redovni monitoring ekološkog stanja regiona zemljine kugle koji su najpovoljniji za uzgajanje biljnih komponenata koji ulaze u sastav proizvoda Vision. Kompanija je odabrala 75 ekološki najčistijih prirodnih regiona iz kojih se uzimaju potrebne sirovine. Svi pomenuti regioni poseduju “eko pasoš”.

Biljne komponente se sakupljaju u određeno doba godine, pošto je upravo ovaj trenutak jedan od najvažnijih faktora očuvanja životne snage biljke.

GMP Standardi kvaliteta

Biološki aktivni dodaci i kozmetička sredstva Vision proizvode se u uslovima koji potpuno odgovaraju normama GMP. Norme GMP (Good Manufacturing Practice) predstavljaju pravila proizvodnje farmaceutskih proizvoda razrađena 1963. u SAD. Prema ovim pravilima svaki proizvođač farmaceutskih preparata mora obezbediti da se poštuju sledeći uslovi: visoki kvalitet sirovina i polaznih materijala, korišćenje modernih tehnologija, dobro planiranje proizvodnih zadataka i najnaprednija tehnološka oprema, visoka kvalifikacija osoblja, koje je zaposleno u proizvodnji. Osim toga svi proizvodi Vision pre nego stignu do potrošača, u više navrata prolaze kroz laboratorijska i klinička ispitivanja. Pri tome se predvidi i garancija bezbednosti za ljude koji ih koriste svaki dan u preporučenim dozama. GMP Standard podrazumeva i stalne kontrole procesa proizvodnje, tako da ih ima preko 20000 pre nego što proizvod stigne u ruke potrošača.

Svoje proizvode kompanija redovno dostavlja zdravstvenim ustanovama, dečjim domovima i internatima, što podrazumeva dodatnu odgovornost za garanciju najvišeg kvaliteta proizvoda.

Sertifikat – GMP Sertifikat – ISO 22000 Laboratoires Arkopharma Sertifikat – ISO 22000 Nutripharma

 

Share This