BAD-i Vision – Šta je to?

Biološki aktivni Dodaci ishrani ( BAD ) Kompanije VISION

Svaki BAD kompanije Vision sadrži sve potrebne elemente kako bi njegovo dejstvo na određenu funkciju organizma ili organ, bilo potpuno i maksimalno efikasno.

Od svih faktora ishrane koji imaju značaj za održavanje zdravlja, radnu sposobnost, vitalnost i dugovečnost, posebnu ulogu ima kvalitetno i regularno snabdevanje organizma neophodnim mikronutritientima, vitaminima, makro i mikro elementima. To su nezamenljive hranljive materije, neophodne za normalnu razmenu materija, rast i razvoj organizma.

BAD Vision - D i ResetLjudski organizam ne sintetiše mikronutritiente i mora da ih prima sa hranom svakodnevno. Deficit vitamina, makro i mikroelemenata, koji je karakterističan za veliki broj zdravih ljudi, povećava se prilikom raznih bolesti, naročito hroničnih, a lekarska terapija (antibiotici) i hirurške intervencje dodatno povećavaju taj deficit. Utvrđeno je da je čovek adaptiran za potrošnju velike količine biološki aktivnih materija, čiji su izvori predstavnici više od 300 vrsta biljaka. Mada, klinička tablica nedostatka fitojedinjenja nije utvrđena, njihova mala koncentracija u obroku praćena je suštinskim povećanjem rizika za razvoj kardiovaskularnih, onkoloških bolesti i dijabetesa. Neki istraživači čak posmatraju bolest kao stanje nedovoljne adaptacije, koja je rezultat stalnog nedovoljnog unošenja komponenata neopodnih da bi se obezbedile zaštitno-adaptacione mogućnosti organizma.

Jedino sigurno sredstvo za poboljšanje kvaliteta ishrane i postizanje optimalne izbalansiranosti obroka stanovništva je korišćenje biološki aktivnih dodataka (BAD) u svakodnevnoj ishrani zdravih i bolesnih ljudi. BAD su kompleksi biološki aktivnih materija predviđenih za konzumiranje neposredno sa hranom. Svi drevni narodi znali su za lekovitost biljaka. Ljudi su pravili lekove na osnovu lekovitih dejstava biljaka nekad u obliku čaja ili praha, ili ekstrakta. Tako unet lek delovao je ne samo na bolest, nego i na organizam kao celinu, pojačavajući imunitet i regenerativne sposobnosti organizma. Tako ojačan organizam bio je u stanju da spreči pojavu oboljenja ili savlada bolest ako se već pojavila.

Za razliku od lekova, BAD kompanije Vision deluju sporije, njihov zadatak je da omoguće organizmu da razvije svoje odbrambene snage i sposobnosti, da bi se suprotstavio negativnim uticajima sredine i sprečio nastanak bolesti ili omogućio brži oporavak i izlečenje.

BAD Vision - AntioxOsobine po kojima se BAD kompanije VISION izdvajaju su optimalnost sastava komponenata i njihova detaljna proučenost, između ostalog i u kliničkim uslovima. Pri proizvodnji BAD-a kompanija Vision koristi se metod kriogenizacije, koji se sastoji u drobljenju biljnih sirovina u atmosferi tečnog azota, na temperaturi od -196°C. U takvim uslovima u potpunosti su sačuvana sva, čak i najlabilnija, biološki aktivna jedinjenja, a postiže se izuzetno fina disperzija, što dovodi do povećanja biodostupnosti, prijema i usvajanja biološki aktivnih materija u želudačno-crevnom traktu. To omogućava da se brzo dostigne delotvorna koncentracija u krvi. U BAD-u dobijenom pomoću ove metode zadržava se prirodni odnos komponenata koje ulaze u njihov sastav.

Delovanje BAD-a kompanije VISION je kompleksno. To je izbalansirano delovanje vitamina, makro i mikroelemenata sa biološki aktivnim materijama biljnog porekla. BAD koji su proizvedeni od prirodnih biljnih sirovina imaju niz prednosti u odnosu na sintetičke sličnog sastava i delovanja, a to su:

njihovo prirodno poreklo – oni potiču iz biljaka koje se inače koriste u ishrani u većoj ili manjoj meri, a time su rizici za pojavu neželjenih alergijskih reakcija smanjeni na najmanju moguću meru i organizam usvaja i koristi ove proizvode u onoj meri i količini koja mu je potrebna.

Kod kojih oboljenja BAD Vision pomažu

Lečenje ovim proizvodima dalo je izvanredne rezultate kod oboljenja kao što su: ateroskleroza, hipertenzija, poremećaj srčanog ritma, loša cirkulacija, reumatizam, kožna oboljenja (psoriaza, ekcem, neurodermatitis), autoimune bolesti, oboljenja nervnog sistema (nervoza, nesanica, depresija, migrena), razna alergijska oboljenja (polenska kijavica, astma), endokrine bolesti (dijabetes, oboljenja štitne žlezde), artritis, osteoporoza, retinopatija, glaukom, katarakta. Takođe se postižu odlični rezultati u lečenju infekcija urinarnog trakta i disajnih organa. Kod pojava proširenih vena i hemoroida, ovi proizvodi su dali odlične rezultate.

Kako se sprovodi terapija

Terapija je kompleksna i sprovodi se u nekoliko faza, sa nekoliko proizvoda, da bi se dobio pun efekat. Obično se počinje sa kombinacijom proizvoda koji obavljaju čišćenje, detoksikaciju i oslobađanje od slobodnih radikala i jačaju organizam. Zatim se uvodi kombinacija proizvoda koji imaju, pored opšteg, i specifično delovanje na pojedine organe i sisteme u organizmu. Terapija obično traje više meseci, u zavisnosti od oboljenja. Ovo može izgledati dugo, ali ne može se očekivati da se nešto što se razvijalo godinama izleči sa nekoliko popijenih tableta, jer se bolest izazvana nepovoljnim uticajima sredine i nekvalitetnom ishranom manifestuje tek posle niza godina.

BAD-i Kompanije VISION

BAD-i kompanije “Vision International People Group” zadovoljavaju sve uslove i ispunjavaju sve zadatke koje smo postavili kao kriterijume u dokumentima za ozdravljenje naroda.

Produkti komanije Vision se izrađuju po GMP standardu, što znači visok kvalitet sirovina, kvalifikovan personal, savremenu tehnologiju i visoko tehnološku opremu. Svi BAD-i kompanije Vision su registrovani u organima zdravlja RF, prošli su potpun ciklus labaratorijskih i kliničkih ispitivanja u našoj zemlji, a rezultati su publikovani u specijalnim medicinskim izdanjima (IV međunarodni simpozijum: BAD-i hrani, XXI vek).

Kompozicije BAD-a kompanije Vision sadrže biološki aktivne komponente biljnog i životinjskog porekla, a u njihov sastav su ušli vitamini, probiotici i mikro i makroelementi. Bez obzira na različite kompozicije svakog od njih svi su sposobni da izazovu u organizmu biološke efekte usmerene na ispravljanje metaboličkih procesa i povećanje imunološke zaštite.

Prema praktičnim iskustvima i po rezultatima kliničkih ispitivanja sprovedenih u klinici lekovite ishrane Instituta ishrane RAMN, BAD-i kompanije Vision uporedo sa dopunom vitamina, probiotika, makro i mikroelemenata, pokazuju opšte jačajuće dejstvo, jačaju radnu sposobnost, povećavaju otpornost organizma na negativne spoljne uticaje, imaju antioksidantno svojstvo, imunomodulirajuće i protivupalno dejstvo, normalizuju razmenu belančevina, ugljenih hidrata i lipida, rad centralnog nervnog sistema i želudačno crevnog trakta. Zahvaljući svojim svojstvima pogodni su za profilaktiku i kliničku medicinu. Ispitivanje praktičnog korišćenja produkcije su sprovele sve vodeće medicinske ustanove RF.

Zahvaljujući visokom kvalitetu i izuzetnim rezultatima kod primene, produkcija kompanije Vision je danas najbolja na ruskom tržištu, po poslednjim uporednim analizama sa sličnim proizvodima na tržištu, predstavljaju nešto najkvalitetnije i najefikasnije što možete naći.

M. A. Samsonov
akademik RAEN, član-kor. RAMN, d. m. n.
profesor rukovodilac centra dietologije i rasterećenja dietetske terapije Ministarstva zdravlja RF

G. R. Pokrovska
km. n,
rukovodilac odeljenja bolesti srca i krvnih sudova klinike lekovite ishrane instituta ishrane RAMN

A. V. Pogoževa
dm.n. profesor,
vodeći naučni saradnik klinike lekovite ishrane insituta ishrane RAMN

Share This