Istraživačka delatnost Vision-a

Istraživačka delatnost kompanije Vision

 Istraživačka delatnost kompanije Vision

Kompanija „Vision International People Group” zajedno sa Institutom za ishranu, Ministarstvom zdravlja i socijalnog razvoja RF, Federalnom službom za nadzor u oblasti zaštite prava potrošača i dobrobiti čoveka, Ruskom akademijom medicinskih nauka, Ruskom akademijom nauka, Institutom za sociologiju je sprovela istraživanja u vezi sa izučavanjem ishrane i kvaliteta života stanovnika Rusije. Svetska zdravstvena organizacija je visoko ocenila nivo sprovedenih istraživanja i dala pravo da se njeno ime koristi na upitniku koji smo napravili „Kvalitet života i ishrane stanovnika Rusije“.

Istraživanja u oblasti ishrane i kvaliteta života stanovnika Rusije su bila sprovedena na bazi Ruskog monitoringa ekonomskog statusa i zdravlja stanovništva (RMEZ). To je prvi i do sada jedini monitoring socijalno-ekonomskog statusa i stanja zdravlja stanovništva Ruske Federacije. U RF se sprovodi od 1994. godine. Njegov cilj je formiranje jedinstvene baze socijalno-ekonomskih pokazatelja o strukturi prihoda i rashoda, materijalnog stanja, radnoj strukturi, migracicijama, stanju zdravlja itd. za sve kategorije stanovnika. Sakupljanje informacija do 2004. godine je ostvareno u skladu sa 3 bazna upitnika: porodični upitnik, upitnik za odrasle i dečiji upitnik. Godine 2004. kompanija „Vision International People Group” se priključila RMEZ-u, i na bazne upitnike je dodat upitnik koji smo mi pripremili „Kvalitet života i ishrane stanovnika Rusije“.

Zvanična podrška Programu takvih organizacija, kao što je Svetska zdravstvena, Ministarstvo zdravlja i socijalnog razvoja RF, Federalna služba za nadzor u oblasti zaštite prava potrošača i dobrobiti čoveka, Ruska akademija medicinskih nauka, Ruska akademija nauka, Institut za sociologiju, daje rezultate na polju populacionog istraživanja koji su značajni, kako na državnom, tako i na međunarodnom nivou.

Vision International People Group Public Limited © 1998 – 2010
Share This