Informacije o SZO-u

Informacije o SZO-u

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) je koordinirajuće telo međunarodnog javnog zdravstva. Deluje u okviru Ujedinjenih Nacija. Ima odgovornost za rešavanje problema globalnog zdravstva, za sastavljanje programa u vezi sa naučnim istraživanjem u oblasti zdravstva, konstituisanje normi i standarda, razradu politike na bazi činjeničnih podataka, obezbeđuje tehničku podršku zemljama, vrši kontrolu situacije u oblasti zdravlja i daje ocenu dinamike njegovih izmena.

“U centru naše pažnje uvek moraju biti ugrožene i ranjive grupe stanovništva.”.
dr Margaret Čen, generalni direktor SZO

 

Na putu postizanja svojih ciljeva, SZO ispunjava sledeće osnovne funkcije:

  • obezbeđuje vodeću ulogu u pitanjima koja su od izuzetnog značaja za zdravlje, uspostavljanje partnerskih odnosa na mestima gde su neophodna zajednička delovanja;
  • razrađuje programe u oblasti naučnog istraživanja, promoviše, sakuplja, usvaja i širi vredno znanje;
  • postavlja norme i standarde, deluje na sprovođenje i kontrolu istih;
  • artikuliše etička pitanja i razvojnu politiku na osnovu činjenica;
  • obezbeđuje tehničku podršku, aktivira izmene i stvaranje stabilnog institucionog potencijala
  • kontroliše situacije u oblasti zdravlja i ocenjuje dinamiku njegovih promena.

Ove osnovne funkcije su izložene u jedanaestom Opštem programu rada u okviru čitave organizacije, kao i budžet, resursi i rezultati. Program pod nazivom „Rad u ime očuvanja zdravlja“ obuhvata desetogodišnji period od 2006. do 2015. godine.

O prvim pitanjima stvaranja globalne organizacije za očuvanje zdravlja, diplomate raznih zemalja su razgovarali 1945. godine, na susretu povodom stvaranja Organizacije ujedinjenih nacija (OUN).

Statut SZO je stupio na snagu 7. aprila 1948. godine, od kada se, svake godine, taj dan proslavlja kao Svetski dan zdravlja.

Informacija sa sajta www.who.int

 

Share This