Saradnja sa SZO

U okviru saradnje između Kompanije Vision International People Group i SZO-a (Svetske Zdravstvene Organizacije) doneta je odluka da se nezavisni konsultanti Vision uključe u projekat istraživanja kvaliteta života. Sertifikat i značka su dokumenti koji potvrđuju učešće u ovom istraživanju. Nezavisni Vision konsultant koji je dobio specijalan sertifikat i značku koji potvrđuju učešće u objedinjenom programu, ima pravo da propagira filozofiju Kompanije, kao i da, u skladu sa uslovima programa, učestvuje u sakupljanju informacija o kvalitetu života.

Sertifikat i značka su potvrda isključivog statusa nezavisnog Vision konsultanta i propusnica za učešće u daljim zajedničkim programima Vision-a i SZO-a.

Share This