Ekologija

Ekologija i kompanija Vision

Flora zemlje — je ogomno, nepresušno skladište lekovitih materija, a ekologija jedini način da se to skladište očuva. Ekologija je za kompaniju Vision od presudnog značaja jer su svi njeni proizvodi napravljeni od organskih sirovina. Koristeći se obimnim naučnim resursima, Vision sprovodi regularnu proveru ekološkog stanja delova zemaljske kugle, koji su najpovoljniji za razvoj biljnih komponenata, koji ulaze u sastav proizvoda kompanije Vision. Specijalisti mere parametre kao što su stepen razređenosti vazduha, visina tačke rasta biljaka iznad nivoa mora, srednja godišnja temperatura, vlažnost, intenzivnost ultravioletnog zračenja, оrijentacija mesta rasta u odnosu na strane sveta, ruža vetrova. Na osnovu sakupljenih podataka sastavljaju se ekološki pasoši regiona. Upravo od momenta kada određeni region dobije ekološki pasoš počinje istorija stvaranja svake kaspule, svakog proizvoda Kompanije.

Kriogeno drobljenjeBiljne komponente se sakupljaju samo u određenom vremenskom periodu tokom godine, jer sezona u datom slučaju predstavlja odlučujući faktor očuvanja blagotvornih sokova trava. Zatim se žive trave stavljaju u specijalne “eko-transportere” i odvoze se u fabriku. Jedinstvena tehnologija kriodrobljenja (od engleske reči “cryogringing” — drobljenje sirovine u sredini niske temperature u atmosferi neutralnog gasa azota), koja se koristi prilikom proizvodnje biološki aktivnih dodataka Vision, omogućava očuvanje korisnih svojstava biljnih komponenata, i ne ubija blagotvorne sokove trava.

Biološki aktivni dodaci ishrani Kompanije Vision — su proizvodi koji su nastali obradom prirodnih biljnih sirovina. U njihovom sastavu osim optimalnog vitaminsko-mineralnog kompleksa imamo i fitokomponente. Te komponente predstavljaju biološki aktivne materije dobro poznatih lekovitih biljaka.

Zahvaljujući savremenoj nauci i tehnologijama, iz biljaka se izdvajaju one biološke komponente koje obezbeđuju upravo onaj efekat koji nas zanima, tj. biološki aktivne materije (BAD). Oni se u čistom, nepromenjenom obliku i koriste u BAD-ovima. Naš cilj nije da detaljno razotkrivamo sofisticirane načine delovanja BAD-a, jer shvatanje te informacije zahteva specijalno znanje. Ali je važno da kažemo da su sve materije biološki aktivnih dodataka ishrani isključivo prirodnog, biljnog porekla, što ih čini vrednim i aktivnim za svakog čoveka.

Коzmetička produkcija Kompanije predstavlja uspešni spoj nauke i prirode: u njenom stvaranju su 100% iskorišćeni prirodni aktivni ingredijenti i dostignuća biotehnologije — jednog od najperspektivnijih pravaca savremene nauke. Коzmetika Vision sadrži u sebi sve prednosti inovatorskog pristupa kompanije:

  • sadrži retke prirodne elemente, koji se odlikuju visokom aktivnošću i efektivnošću;
  • ima paletu neponovljivih divnih mirisa;
  • naučno je testirana;
  • ima dokazanu i vidljivu efektivnost prilikom primene.

Kompanija Vision je odabrala 75 najčistijih ekoloških, prirodnih područja planete, najpovoljnijih za uzgajanje biljnih komponenata koje ulaze u sastav biološki aktivnih dodataka (BAD).

Stručnjaci uzimaju u obzir stepen razređenosti vazduha, nadmorsku visinu, prosečnu godišnju temperaturu, vlažnost vazduha, ultraljubičasto zračenje, orijentaciju mesta rasta u odnosu na strane sveta, ruže vetrova. Sve prikupljene informacije se nalaze u dinamičkoj bazi podataka (koja se dnevno ažurira). Ovi podaci su “know-how” kompanije i predstavljaju njenu tajnu, kao i formule dodataka.

Biljne komponente  za BAD se sakupljaju samo u određeno doba godine, sezona je u ovom slučaju od ključnog značaja za održavanje vitalnosti bilja. Ovo je takođe «know-how».

Transport do fabrike Nutripharma materijala su u deset karantina u tri zone sa različitim nivoima temperature – na 4ºC, 15ºC i pri normalnoj temperaturi. Tokom ovog perioda, analizira se sastav sirovina i testiraju se mikrobiološke čistoće i toksikološke bezbednosti. Kvalitet analiziranih uzoraka je u okviru standarda (čuvaju se u posebnim kontejnerima). Nakon obrade kriodrobljenjem sirovina u određenim proporcijama se mešaju, a zatim automatski ubacuju u kapsulu od biljne emulzije. U proizvodnji dijetetskih suplemenata Vision poštuju se najviši standardi čistoće.

Share This