O Kompaniji Vision

Zdravlje i biznis sa kompanijom Vision

Filozofija Vision — to je svestan izbor osobe,
koja se opredeljuje za zdrav načina života,
za odlično zdravlje.

Korporativna filozofija Vision nosi naziv Izbor Odličnog Zdravlja ili skraćeno — IOZ. U osnovi ove filozofije je prihvatanje postavke da je ljudsko zdravlje najveća vrednost i harmonija fizičkog, duhovnog, intelektualnog i socijalnog kvaliteta života.

Uslovi života čoveka modernog doba često su nepovoljni po zdravlje. Ponekad ih nije moguće promeniti. Ali ipak mnogo šta od onog što uslovljava zdravstveno stanje ljudi u našoj je vlasti pa na to možemo i uticati. Tako, naprimer, sami odlučujemo o tome šta i koliko jedemo, koliko spavamo, s kim se družimo i tako dalje. Sve je to rezultat individualnog izbora, koji svaki od nas vrši na osnovi svog ličnog sistema vrednosti. Upravo sistem vrednosti određuje čovekovo ponašanje, navike, prioritete i ono što se u celini zove način života.

visionlogo1-01Izbor odličnog zdravlja predstavlja lični izbor svake osobe. Međutim, pojedincu nije lako da se odluči na takav izbor, tu je potrebna pomoć istomišljenika, jer pojedinac u trenutku izbora često se nalazi u nezdravoj informativnoj blokadi, pod pritiskom reklame koja poziva na korišćenje štetnih po zdravlje duvana, alkohola, fast-fooda, hrane i slično. Takvoj “reklamnoj agresiji” moguće je suprotstaviti se samo uz podršku zajednice istomišljenika, koji su već izvršili svoj svestan izbor u korist zdravog načina života.

Danas se hiljade ljudi širom sveta mogu zahvaliti distributerima Vision, nosiocima filozofije IOZ, na pomoći da naprave pravi izbor. Stvarajući zajednicu “odlikaša zdravlja” Kompanija gradi svetionik čija svetost pokazuje put svim svojim razumnim sledbenicima.

Share This