Mikro i Makro elementi

Pored vitamina, mikro i makro elementi su najvažniji za naše zdravlje!

Zlato -Au

ZLATO Pojačava baktericidno dejstvo srebra. Metalno zlato nije toksično, za razliku od organskih proizvoda koji se koriste kao preparati za lečenje. Moguće je da zlato učestvuje u normalizaciji imunih procesa u organizmu. Od BAD-a kompanije “Vision International...

read more

Srebro – Ag

Srebro Poseduje izraženo baktericidno, antiseptičko, protivupalno i vezivno dejstvo. Srebro je prirodni baktericidni metal, efikasan protiv 650 vrsta bakterija, koji na njega ne stiču otpornost, za razliku od praktično svih antibiotika. Srebro deluje antibiotički...

read more

Selen – Se

SELEN Uloga selena u patologiji čoveka utvrđena je posle opisa selendeficitne kardio-miopatije i Kini (bolest Kešana), kao i simptoma nedostatka selena pri potpunoj parenteralnoj ishrani. Poslednjih godina pored karakteristike deficitnih stanja, pojavili su se podaci...

read more

Fluor – F

Fluor Fluor je neravnomerno raspoređen u organizmu, njegova najviša koncentracija je u zubima i kostima. Fluor koji se nalazi u vodi za piće usvaja se u crevima. Biološka uloga vezana je uglavnom s njegovim učešćem u obrazovanju kostiju i formiranju dentina i zubne...

read more

Jod – I

JOD U organizmu odraslog čoveka ima 20-50mg joda, od toga 8mg je skoncentrisano u štitnoj žlezdi. Jod koji se nalazi u vodi i prehrambenim proizvodima usvaja se u crevima. Biološka uloga joda uslovljena je njegovim učešćem u izgradnji hormona štitne žlezde. Mehanizam...

read more

Hrom – Cr

HROM U organizmu odraslog čoveka hrom se nalazi u količini od 6 do 12mg, veći deo (do 2mg) skoncentrisan je u koži, kostima i mišićima. U prirodi se nalazi u obliku neorganskih soli kao i kompleksnog jedinjenja sa organskim ligandama, koje predstavljaju aktivni oblik...

read more

Mangan – Mn

MANGAN U organizmu odraslog čoveka mangan se nalazi u količini od 12 do 20mg. Nivo ovog mikroelementa naročito je visok u velikom mozgu, jetri, bubrezima, pankreasu. Mehanizam usvajanja mangana u crevima nije potpuno proučen. Homeostatička kontrola sadržaja  ovog ...

read more

Cink – Zn

CINK U organizmu odraslog čoveka sadržaj cinka iznosi 2-3 grama. Najviše ga ima u spermi, prostati, eritrocitima, jetri, mozgu i koži. Njegova koncentracija je dovoljno visoka u kostima i kosi. Usvaja se u gornjim delovima crevnog trakta uz učešće transportne...

read more

Bakar – Cu

BAKAR U organizmu čoveka prosečna količina bakra je 75-150 mg. Ovaj element pronađen je u mnogim organima; njegova koncentracija je najviša u jetri, mozgu, srcu i bubrezima. Maksimalna količina bakra (oko 50%) skoncentrisana je u mišićnom i koštanom tkivu, 10% bakra...

read more

Gvožđe – Fe

GVOŽĐE Ovaj element je u tesnoj vezi sa važnijim funkcijama organizma, nezamenljiv je deo hemoglobina i mioglobina, ulazi u sastav citohroma koji učestvuje u prenosu elektrona preko disajnog lanca mitohondrija, a takođe i oksidaciono – regenerativnih fermenata...

read more

Magnezijum – Mg

MAGNEZIJUM U organizmu odraslog čoveka ima oko 25gr magnezijuma, čiji se najveći deo nalazi u kostima u obliku fosfata i bikarbonata. Očigledno, kosti su skladišta magnezijuma odakle u slučaju neophodnosti on dospeva u druga tkiva. unutar ćelijska koncentracija...

read more

Fosfor – P

FOSFOR Ovaj hemijski slement u obliku ostatka fosforne kiseline i njenih organskih jedinjenja učestvuje u procesima razmene ugljenih hidrata, belančevina i masnoća, fosfoproteida, kofer-menata, fosfolipida, fosforilizovanih oblika šećera i dr. Fosfor sa belančevinama,...

read more

Kalcijum – Ca

KALCIJUM Fiziološki značaj kalcijuma u organizmu je višestruk. On ulazi u sastav osnovne mineralne komponente koštanog tkiva – oksiapatitisa, čiji mikro kristali obrazuju čvrstu strukturu koštanog tkiva. Joni  kalcijuma daju stabilnost ćelijskim membranama obrazujući...

read more
Share This