MAGNEZIJUM

U organizmu odraslog čoveka ima oko 25gr magnezijuma, čiji se najveći deo nalazi u kostima u obliku fosfata i bikarbonata. Očigledno, kosti su skladišta magnezijuma odakle u slučaju neophodnosti on dospeva u druga tkiva. unutar ćelijska koncentracija magnezijuma (10mM/l) više od deset puta premašuje ovaj pokazatelj u plazmi krvi (0,6-1mM/l). Najveći deo unutarćelijskog magnezijuma nalazi se u mitohondrijama.

Fiziološka uloga magnezijuma uslovljena je time što je on kofaktor niza najvažnijih fermenata ugljenohidratno-fosforne i energetske razmene, drugih fermentativnih procesa. Magnezijum funkcioniše kao kofaktor u više od 300 fermentativnih reakcija. Osim toga, magnezijum ima važnu  ulogu  u  biosintezi  belančevina,  prenosu  genetičke  informacije  uz učešće DNK i RNK, obrazovanju cikličnog AMF koji služi kao posrednik prilikom prenosa hormonalnih signala ćelije, učestvuje u metabolizmu glukoze.

Magnezijum smanjuje osetljivost nervnog sistema, normalizuje rad srčanog mišića i njegovo snabdevanje krvlju. On ima antispazmičko dejstvo, širi krvne sudove, stimuliše motoriku creva i žuči, omogućava izbacivanje holesterina, sprečava zgrušavanje krvi i obrazovanje kamenja u mokraćnim kanalima. Magnezijum se usvaja u tankom crevu u obliku kompleksa sa žučnim kiselinama. Iz organizma se uglavnom izbacuje sa izemtom.

Dnevne potrebe magnezijuma za odraslog čoveka su 400mg, u periodu trudnoće i laktacije ona se povećava do 450mg. Kod dece do 1 godine – 55-70mg, od 1-3 godine – 150mg, od 4-6 godina – 200mg, od 7-10 godina – 250mg, od 11-17 godina – 300mg/dan.

Osnovni simptomi pri nedostatku magnezijuma su apatija, depresija, mišićna slabost, sklonost grčevima. Koncentracija magnezijuma u plazmi krvi i mišićnim ćelijama se pri tome smanjuje 1,5-2 puta. Deficit magnezijuma kod dece u prvim godinama života može biti jedan od razloga pojave rahitisa, koji se ne može lečiti vitaminom D. U tom slučaju daje se vitamin D u kompleksu sa solima magnezijuma.

Magnezijumom su naročito bogati proizvodi biljnog porekla i njegovim unošenjem sa hranom se obezbeđuje dve trećine dnevnih potreba. Određena količina magnezijuma unosi se sa vodom za piće.

Od BAD-a kompanije “Vision International People Group” magnezijum ulazi u sastav biološki aktivnih dodataka uz ishranu:

Share This