Navedeni proizvodi su OSNOVA za korišćenje. Svaki red predstavlja jedan mesec.

Dnevne količine i eventualne korekcije programa se prave u skladu sa trenutnim zdravstvenim stanjem, subjektivnim osećajem klijenta i potrebom za dodavanjem novih proizvoda koji deluju u željenom pravcu.


Bolest Menjera

 1. Lifepac Senior, Vinex
 2. Antiox, Pax, Detox
 3. Hiper, Mistik, Passilat, Brain-o-flex
 4. Antiox, Nutrimax
 5. Beauty, Nortia
 6. Antiox, Ursul
 7. Mega, Cupers
 8. Lifeepac Senior, Vinex

Sinusitis

 1. Antiox, Pax, Detox
 2. Nutrimax, Chromevital, Brain-o-flex
 3. Lamin, Ursul
 4. Antiox, Sveltform
 5. Hiper, Mistik, Passlat, Revien
 6. Beauty, Nortia
 7. Beesk, Mega, Cupers, Aktivy
 8. Lifepac Senior, Vinex

Otitis

 1. Antiox, Detox, Pax
 2. Antiox, Ursul
 3. Nutrimax, Chromevital, Brein-o-flex
 4. Hiper, Mistik, Passilat, Revien
 5. Beauty, Nortia
 6. Antiox, Sveltform
 7. Lamin, Brein-o-flex, Vinex
 8. Beesk, Mega, Cupers, Aktivy
 9. Lifepac Senior, Vinex

Hronični tonzilitis

 1. Antiox, Pax, Detox
 2. Nutrimax, Antiox
 3. Lamin, Ursul
 4. Chromevital, Detox, Brain-o-flex
 5. Hiper, Mistik, Passilat, Revien
 6. Antiox, Detox
 7. Beauty, Nortia
 8. Antiox, Sveltform
 9. Beesk, Mega, Cupers, Aktivy
 10. Lifepac Senior, Vinex

 

 

Share This