Navedeni proizvodi su OSNOVA za korišćenje. Svaki red predstavlja jedan mesec.

Dnevne količine i eventualne korekcije programa se prave u skladu sa trenutnim zdravstvenim stanjem, subjektivnim osećajem klijenta i potrebom za dodavanjem novih proizvoda koji deluju u željenom pravcu.

NAPOMENA: U sve navedene programe potrebno je uključiti novi proizvod Safe2C koji je namenjen celokupnoj i potpunoj ishrani oka.


 Atrofija očnog nerva

 1. Antiox, Pax
 2. Brain-o-flex, Vinex
 3. Beauty, Nortia
 4. Hiper, Passilat, Revien
 5. Mistik, Brain-o-flex
 6. Beesk, Mega, Cupers, Aktivy
 7. Antiox, Chromevital
 8. Detox, Mega, Vinex
 9. Antiox, Sveltform
 10. Lifepac Senior, Vinex

Konjuktivitis

 1. Antiox, Detox
 2. Lamin, Ursul
 3. Antiox, Sveltform
 4. Hiper, Mistik, Passilat, Revien
 5. Antiox, Nutrimax
 6. Beesk, Mega, Cupers, Aktivy
 7. Detox, Chromevital, Brain-o-flex
 8. Beauty, Nortia
 9. Lifepac Senior, Vinex

Glaukom

 1. Antiox, Pax
 2. Beauty, Nortia
 3. Hiper, Mistik, Passilat, Brain-o-flex
 4. Cupers, Mega
 5. Antiox, Nutrimax
 6. Lifepac Senior, Vinex

Dalekovidost

 1. Antiox, Pax
 2. Antiox, Detox
 3. Hiper, Passilat, Revien
 4. Mistik, Brain-o-flex
 5. Beauty, Nortia
 6. Beesk, Mega, Cupers, Aktivy
 7. Lifepac Senior, Vinex

Katarakta

 1. Antiox, Pax
 2. Beauty, Nortia
 3. Brain-o-flex, Vinex
 4. Antiox, Detox
 5. Hiper, Mistik, Passilat, Revien
 6. Antiox, Nutrimax
 7. Beesk, Mega, Cupers, Aktivy
 8. Lifepac Senior, Vinex

Miopija

 1. Antiox, Pax
 2. Antiox, Detox
 3. Hiper, Passilat, Revien
 4. Mistik, Brain-o-flex
 5. Beauty, Nortia
 6. Antiox, Nutrimax
 7. Beesk, Mega, Cupers, Aktivy
 8. Lifepac Senior, Vinex

Retinopatija

 1. Antiox, Pax
 2. Hiper, Mistik, Passilat, Brain-o-flex
 3. Antiox, Detox
 4. Beauty, Nortia
 5. Antiox, Nutrimax
 6. Mega, Cupers
 7. Lifepac Senior, Vinex

Uveitis

 1. Antiox, Chromevital
 2. Antiox, Pax, Detox
 3. Beauty, Nortia
 4. Hiper, Mistik, Passilat, Brain-o-flex
 5. Beesk, Mega, Cupers, Aktivy
 6. Lamin, Ursul
 7. Lifepac Senior, Vinex  

 

Share This