Navedeni proizvodi su OSNOVA za korišćenje. Svaki red predstavlja jedan mesec.

Dnevne količine i eventualne korekcije programa se prave u skladu sa trenutnim zdravstvenim stanjem, subjektivnim osećajem klijenta i potrebom za dodavanjem novih proizvoda koji deluju u željenom pravcu.


Cerebralni arahnoiditis

 1. Antiox, Pax
 2. Hiper, Mistik, Passilat, Brain-o-flex
 3. Antiox, Nutrimax
 4. Beauty, Nortia
 5. Antiox, Sveltform
 6. Mega, Cupers, Vinex
 7. Antiox, Ursul
 8. Pax, Detox, Brain-o-flex
 9. Lifepac Senior, Vinex

Alchajmerova bolest

 1. Antiox, Pax
 2. Mega, Cupers, Vinex
 3. Antiox, Nutrimax
 4. Hiper, Mistik, Passilat, Brain-o-flex
 5. Mega, Cupers
 6. Beauty, Nortia
 7. Antiox, Sveltform
 8. Lifepac Senior, Vinex

Parkinsonova bolest

 1. Antiox, Pax
 2. Antiox, Nutrimax
 3. Hiper, Mistik, Passilat, Brain-o-flex
 4. Mega, Cupers, Vinex
 5. Beauty, Nortia,
 6. Antiox, Sveltform
 7. Lifepac Senior, Vinex

Amiotrofička laterarna skleroza

 1. Antiox, Pax
 2. Brain-o-flex, Vinex
 3. Beauty, Nortia
 4. Antiox, Sveltform
 5. Hiper, Passilat, Revien
 6. Mistik, Brain-o-flex
 7. Mega, Cupers, Vinex
 8. Antiox, Nutrimax
 9. Lifepac Senior, Vinex

Migrene

 1. Antiox, Pax
 2. Antiox, Sveltform
 3. Hiper, Passilat, Revien
 4. Mistik, Brain-o-flex
 5. Beauty, Nortia
 6. Antiox, Pax
 7. Beesk, Mega, Cupers, Aktivy
 8. Lifepac Senior, Vinex

Neuritis

 1. Antiox, Pax, Detox
 2. Nutrimax, Chromevital, Brain-o-flex
 3. Hiper, Mistik, Passilat, Revien
 4. Lamin, Ursul
 5. Detox, Antiox
 6. Beauty, Nortia
 7. Beesk, Mega, Cupers, Aktivy
 8. Lifepac Senior, Vinex

Anoreksija nervna

 1. Lifepac Senior, Vinex
 2. Antiox, Pax
 3. Hiper, Passilat, Revien
 4. Mistik, Brain-o-flex
 5. Beesk, Mega, Cupers, Aktivy
 6. Beauty, Nortia
 7. Lamin, Mega
 8. Antiox, Nutrimax
 9. Lifepac Senior

Multipleks skleroza

 1. Antiox, Pax
 2. Antiox, Detox
 3. Brain-o-flex, Vinex
 4. Beauty, Nortia
 5. Antiox, Nutrimax
 6. Hiper, Mistik, Passilat, Revien
 7. Detox, Chromevital, Brain-o-flex
 8. Beesk, Mega
 9. Cupers, Aktivy
 10. Antiox, Ursul
 11. Lifepac Senior, Vinex 

Hiperaktivnost

 1. Antiox, Pax
 2. Hiper, Mistik, Passilat, Brain-o-flex
 3. Antiox, Nutrimax
 4. Mega, Cupers, Vinex
 5. Antiox, Pax
 6. Beauty, Nortia
 7. Lifepac Senior, Vinex

Depresija

 1. Antiox, Pax
 2. Antiox, Chromevital
 3. Beauty, Nortia
 4. Antiox, Sveltform
 5. Hiper, Mistik, Passilat, Revien
 6. Antiox, Nutrimax
 7. Detox, Pax, Brain-o-flex
 8. Antiox, Lamin
 9. Beesk, Mega, Cupers, Aktivy
 10. Lifepac Senior, Vinex

Discirkulatorna encefalopatija

 1. Antiox, Detox
 2. Brain-o-flex, Pax
 3. Antiox, Sveltform
 4. Hiper, Mistik, Passilat, Revien
 5. Beauty, Nortia
 6. Mega, Cupers
 7. Lifepac Senior, Vinex

Meningitis

 1. Antiox, Ursul
 2. Beauty, Nortia
 3. Hiper, Mistik, Passilat, Brain-o-flex
 4. Mega, Cupers, Vinex
 5. Antiox, Pax
 6. Detox, Nutrimax, Brain-o-flex
 7. Lifepac Sеniоr, Vinex

Neurostenija

 1. Antiox, Pax
 2. Hiper, Mistik, Brain-o-flex
 3. Antiox, Detox, Pax
 4. Passilat, Revien, Vinex
 5. Antiox, Nutrimax
 6. Beauty, Nortia
 7. Antiox, Pax
 8. Lifepac Senior, Vinex

Radikulitis

 1. Antiox, Nutrimax
 2. Antiox, Pax, Detox
 3. Hiper, Mistik, Passilat, Revien
 4. Beesk, Mega, Cupers, Aktivy
 5. Brain-o-flex, Vinex, Detox
 6. Lamin, Ursul
 7. Beauty, Nortia
 8. Lifepac Senior, Vinex

Enureza

 1. Antiox, Pax
 2. Antiox, Nutrimax
 3. Hiper, Mistik, Passilat, Revien
 4. Beauty, Nortia
 5. Ursul, Antiox
 6. Hiper, Mistik, Passilat, Revien
 7. Nutrimax, Chromevital, Brain-o-flex
 8. Lamin, Ursul
 9. Lifepac Senior, Vinex

Epilepsija

 1. Antiox, Pax
 2. Antiox, Detox
 3. Hiper, Mistik, Passilat, Brain-o-flex
 4. Antiox, Nutrimax
 5. Beauty, Nortia
 6. Antiox, Sveltform
 7. Mega, Cupers
 8. Lifepac Senior, Vinex
Share This