Navedeni proizvodi su OSNOVA za korišćenje. Svaki red predstavlja jedan mesec.

Dnevne količine i eventualne korekcije programa se prave u skladu sa trenutnim zdravstvenim stanjem, subjektivnim osećajem klijenta i potrebom za dodavanjem novih proizvoda koji deluju u željenom pravcu.


Renoova bolest

 1. Antiox, Pax, Detox
 2. Nutrimax, Antiox
 3. Hiper, Mistik, Passilat, Revien
 4. Beauty, Nortia
 5. Beesk, Mega, Cupers, Aktivy
 6. Brain-o-flex, Vinex
 7. Antiox, Sveltform
 8. Lifepac Senior, Vinex

Endarteritis

 1. Antiox, Pax
 2. Antiox, Sveltform
 3. Beauty, Nortia
 4. Hiper, Mistik, Passilat, Revien
 5. Brain-o-flex, Vinex
 6. Beesk, Mega, Cupers, Aktivy
 7. Antiox, Detox
 8. Lifepac Senior, Vinex

Varikozno proširenje vena

 1. Antiox, Nutrimax
 2. Antiox, Detox, Chromevital
 3. Pax, Sveltform
 4. Hiper, Passilat, Revien
 5. Mistik, Brain-o-flex
 6. Beauty, Nortia
 7. Lamin, Ursul
 8. Beesk, Mega, Cupers, Aktivy
 9. Lifepac Senior, Vinex

Tromboflebitis

 1. Antiox, Pax, Detox
 2. Antiox, Nutrimax
 3. Hiper, Mistik, Passilat, Revien
 4. Beauty, Nortia
 5. Brain-o-flex, Pax, Vinex
 6. Beesk, Mega, Cupers, Aktivy
 7. Antiox, Lamin, Ursul
 8. Lifepac Senior, Vinex

Hemoroidi

 1. Hiper, Mistik, Passilat, Revien
 2. Beesk, Mega, Cupers, Aktivy
 3. Antiox, Detox
 4. Nutrimax, Chromevital, Brain-o-flex
 5. Beauty, Nortia
 6. Sveltform, Pax, Vinex
 7. Lamin, Ursul
 8. Lifepac Senior, Vinex

Gvožđedeficitna anemija

 1. Antiox, Nutrimax
 2. Hiper, Mistik, Passilat, Revien
 3. Brain-o-flex, Vinex
 4. Beesk, Mega, Cupers, Aktivy
 5. Beauty, Nortia
 6. Antiox, Detox
 7. Lamin, Ursul
 8. Lifepac Senior, Vinex 

 

Share This