Navedeni proizvodi su OSNOVA za korišćenje. Svaki red predstavlja jedan mesec.

Dnevne količine i eventualne korekcije programa se prave u skladu sa trenutnim zdravstvenim stanjem, subjektivnim osećajem klijenta i potrebom za dodavanjem novih proizvoda koji deluju u željenom pravcu.


Vitiligo

 1. Antiox, Pax
 2. Hiper, Mistik, Passilat, Revien
 3. Brain-o-flex, Vinex
 4. Beauty, Nortia
 5. Lamin, Ursul
 6. Antiox, Nutrimax
 7. Beesk, Mega, Cupers, Aktivy
 8. Antiox, Sveltform
 9. Beauty, Nortia
 10. Lifepac Senior, Vinex

Lišaj

 1. Antiox, Ursul
 2. Hiper, Mistik, Passilat, Revien
 3. Beauty, Nortia
 4. Lamin, Ursul
 5. Sveltform, Pax
 6. Brain-o-flex, Vinex
 7. Beesk, Mega, Cupers, Aktivy
 8. Antiox, Lamin
 9. Beauty, Nortia
 10. Lifepac Senior, Vinex

Piodermija

 1. Antiox, Pax, Detox
 2. Hiper, Mistik, Passilat, Revien
 3. Lamin, Ursul
 4. Detox, Chromevital, Brain-o-flex
 5. Antiox, Nutrimax
 6. Beauty, Detox
 7. Mega, Cupers, Aktivy
 8. Antiox, Detox
 9. Lifepac Senior, Vinex

Ekcem

 1. Antiox, Pax
 2. Hiper, Mistik, Passilat, Revien
 3. Lamin, Ursul
 4. Detox, Chromevital, Brain-o-flex
 5. Antiox, Sveltform
 6. Beauty, Nortia
 7. Antiox, Nutrimax
 8. Beesk, Mega, Cupers, Aktivy
 9. Lifepac Senior, Vinex

Psorijaza

 1. Antiox, Pax, Detox
 2. Beauty, Nortia
 3. Hiper, Passilat, Revien
 4. Mistik, Brain-o-flex
 5. Lamin, Ursul
 6. Antiox, Nutrimax
 7. Beesk, Mega, Cupers, Aktivy
 8. Antiox, Sveltform
 9. Lifepac Senior, Vinex

Gljivična oboljenja (dermatofitija)

 1. Antiox, Pax, Detox
 2. Lamin, Ursul
 3. Detox, Chromevital, Brein-o-flex
 4. Hiper, Mistik, Passilat, Revien
 5. Antiox, Nutrimax
 6. Beesk, Mega, Cupers, Aktivy
 7. Beauty, Nortia
 8. Lifepac Senior, Vinex

Dermatitis

 1. Antiox, Pax, Detox
 2. Hiper, Mistik, Passilat, Revien
 3. Beauty, Nortia
 4. Chromevital, Nutrimax, Brain-o-flex
 5. Lamin, Ursul
 6. Beesk, Mega, Cupers, Aktivy
 7. Antiox, Sveltform
 8. Lifepac Senior, Vinex

Neurodermitis

 1. Antiox, Pax
 2. Hiper, Mistik, Passilat, Revien
 3. Beauty, Nortia
 4. Chromevital, Detox, Brain-o-flex
 5. Nutrimax, Sveltform
 6. Lamin, Ursul
 7. Beesk, Mega, Cupers, Aktivy
 8. Lifepac Senior, Vinex

 

Share This