Navedeni proizvodi su OSNOVA za korišćenje. Svaki red predstavlja jedan mesec.

Dnevne količine i eventualne korekcije programa se prave u skladu sa trenutnim zdravstvenim stanjem, subjektivnim osećajem klijenta i potrebom za dodavanjem novih proizvoda koji deluju u željenom pravcu.


Polenska groznica

 1. Pax, Antiox Pax, Antiox
 2. Detox, Antiox Hiper, Mistik, Passilat, Revien
 3. Hiper, Mistik, Passilat, Revien Detox, Antiox
 4. Brain-o-flex, Vinex Brain-o-flex, Vinex
 5. Mega, Cupers Beauty, Nortia
 6. Antiox, Sveltform Antiox, Detox, Pax
 7. Beauty, Nortia Mega, Cupers
 8. Chromevital, Antiox Lifepac Senior, Vinex
 9. Lifepac Senior, Vinex

Vazomotorni rinitis

 1. Antiox, Detox
 2. Mega, Cupers, Vinex
 3. Mistik, Pasilat, Brain-o-flex
 4. Beauty, Nortia
 5. Antiox, Detox, Pax
 6. Lifepac Senior, Vinex 

 

 

Share This