Kako se stvaraju naši proizvodi

DEM4_logo_PANTONENaučna baza

 • prilikom stvaranja svake formule, mi temeljno i detaljno izučavamo osobine svakog sastojka;
 • sarađujemo sa univerzitetima i međunarodnim naučnim organizacijama Evrope, Amerike i Azije;
 • naši saradnici su stručnjaci iz raznih naučnih oblasti, u zavisnosti od oblasti primene proizvoda;
 • formule proizvoda besprekornog kvalitta su pravljene u skladu sa evropskim standardima i sa naučno osnovanom kliničkom praksom;
 • razlika u kvalitetu od drugih proizvoda na tržištu;
 • naši ekspertni timovi prave priručnike o sastojcima, uključujući informacije o tehnološkim proizvodnim rešenjima, čistoti materijala i sprovođenju hemijskih analiza.

Istraživačka baza

 • našu veliku pažnju zaokuplja razvoj istraživačke i tehnološke baze, koncentrišući se na učvršćivanju baznih istraživačkih metoda i fundamentalne tehnologije, ali i na traženju inovativnih rešenja u oblasti povećanja usvojivosti proizvoda i njihovoj biodostupnosti;
 • testiranje siroine i proizvoda se ne vrši samo u Laboratoriji, već i u različitim israživačkim centrima, univerzitetima i drugim naučno-istraživačkim institucijama;
 • visokokvalitetne sirovine se dopremaju iz Velike Britanije, Nemačke, Italije i drugih zemalja;
 • klinička ispitivanja se sprovode u hemijsko-analitičkim i mikrobiološkim laboratorijama sa ciljem obezbeđivanja maksimalnog stepena efikasnosti konačnog proizvoda, obezbeđivanja uzajamnog delovanja sastojaka i rastvorivosti same kapsule u ljudskom organizmu;
 • osim toga, u toku našeg istraživanja, dokazujemo da je kvalitet proizvoda na najvišem nivou.

Proizvodna baza

 • mi u potpunosti obezbeđujemo proces proizvodnje i dostave. Naša obaveza pred partnerima je da proizvod odgovara svim zahtrevima po pitanju bezbednosti, rentabilnosti i visokog kvaliteta biofarmaceutskih proizvoda.
 • svi naši proizvodi su u skladu sa zahtevima GMP (Good Manufacturing Practice) standarda;
 • prilikom proizvodnje se primenjuje sistem analize rizika proizvodnje – HACCP standard;
 • laboratorija DEM4 strogo vodi računa o svim zahtevima nacionalnih zakonodavstava i strogim normama Evropske regulative;
 • laboratorija DEM4 sprovodi interne i eksterne revizije;
 • proizvodnja se odvija u prostorijama laboratorije koje su opremljene u skladu sa najstrožim zahtevima kontrole kvaliteta;
 • otkrivanje najmanjih čestica teških metala je moguća zahvaljujući atomskoj emisionoj spektroskopiji sa induktivno spregnutom plazmom;
 • pojačana kontrola kvaliteta na račun dvostruke provere sirovine i detaljne analize krajnjeg proizvoda;
 • priprema neophodne dokumentacije za registraciju svakog proizvoda.

U strukturi laboratorije DEM4 izdvajaju se šest osnovnih odeljenja:

 • Služba monitoringa napredne naučne misli;
 • Centar za saradnju između naučnika i za konsolidaciju istraživanja;
 • Odeljenje za licenciranje, registraciju i poštovanje autorskih prava;
 • Služba za operativnu primenu i proizvodnu komunikaciju;
 • Odeljenje za kontrolu kvaliteta i usklađenosti;
 • Marketinška agencija.

Generalni zadatak labaratorije DEM4 je veoma konkretan: maksimalno brzo i precizno odrediti životne potrebe savremenog čoveka i predložiti optimalne, socijalno i ekološki odgovorne puteve zadovoljenja istih. Ovaj zadatak se ostvaruje posredstvom efikasne konsolidacije napora viskokvalifikovanih stručnjaka, kolektiva profesionalaca i proizvodnih koncerna koji rade u skladu sa strogim zahtevima Vision standarda, koncepcijom socijalne i ekološke odgovornosti.

Laboratorija DEM4 je napredni ekonomski model koji sa velikom efikasnošću investira sredstva u proizvodnju i u naučna istraživanja.

Naše vrednosti

Kreativni pristup i efikasnost. Naš tim profesionalaca radi u atmosferi stalne motivacije na inovativnim i kreativnim rešenjima. Naši proizvodi su orijentisani, pre svega, na potrošača. Laboratorija DEM4 teži da dostigne rezultate uz očuvanje apsolutne efikasnosti radnog procesa i razumne štednje vremena.

Produktivnost. Uvek smo jedan korak ispred drugih zahvaljujući sakupljenim znanjima i navikama, produktivnosti i originalnosti naših formula. Laboratorija DEM4 teži da bude prva u svemu: od obima prodaje do istraživanja o potrebama tržišta. Brz tempo rada se postiže zahvaljujući ubrzanom procesu stvaranja formula, precizno pripremljenim dokumentima za registraciju i urednu proizvodnju.

Partnerstvo i poverenje. Laboratorija DEM4 je usmerena na razvoj partnerskih odnosa sa poverenjem, kako sa poslovnim partnerima, tako i sa drugim licima sa kojima je u kontaktu, pošto su, upravo, takvi odnosi u biznisu zalog i garancija uspeha i ostvarenja naše glavne misije.

Naši partneri

Litvanski univerzitet medicinskih nauka (Lithuanian University of Health Sciences), Naučni centar „Saulėtekio slėnis” (Sunrise Valley), Državna uprava za kontrolu lekova, Litvanija (States Medicines Control Agency of Lithuania), Državna služba za hranu i veterinu Litvanije (State Food and Veterinary Service of Lithuania), Državna zdravstvena služba pri Ministarstvu zdravlja Litvanije (State Public Health Service under the Ministry of Health of Lithuania), Kompanija BioCare, Kopenhagen, Kompanija Aconitum, JSC, Kaunaski tehnološki univerzitet, Litvanija (Kaunas University of Technology), Litvanski istraživački centar za poljoprivredu i šumarstvo (Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry), Kompanija Martin Bauer Group, DOMACO Dr. med. Aufdermaur AG (proizvođač farmaceutskih preparata), Kompanija Eurofins Scientific.

Share This