Dadali_VladimirVLADIMIR  ABDULAJEVIČ  DADALI

Završio farmaceutski i hemijski fakultet,
Dekan katedre za biohemiju na Medicinskoj akademiji u Sankt-Petersburgu,
doktor hemije,
član Međunarodne asocijacije nutricionista.

Sintetički preparati, čak i oni najbolji, ne mogu da odgovore zahtevima organizma. Svake godine se pojavljuje sve više sintetičkih preparata ali problemi se ne rešavaju već se usložnjavaju. Suština nije u proizvodima koji se pojavljuju. Profilaktika bolesti mora da se sprovodi pre nego što se bolest pojavi a 80% zavisi od ishrane. Nažalost, sa hranom ljudi ne unose sve što treba. Japanci žive 25-30 godina duže od Rusa. Zašto? Navešću nekoliko primera.

U svim zemljama nije ista situacija. Tamo gde se koriste prirodne materije (u obliku hrane ili BAD-a) situacija je bolja. Primer je Francuska. Do 1998.g. najugroženija zemlja po kardiovaskularnim obolenjima, u našem okruženju, bila je Finska. Smanjenje se dogodilo kada su lekari počeli da se odnose drugačije. Fitosteroli (analozi holesterina biljnog porekla) sprečavaju taloženje holesterina na krvnim sudovima. Lekari su našli način da povećaju dejstvo fitosterola iz namirnica (postoje u žitaricama, nerafinisanim uljima itd). Počeli su u sve namirnice da dodaju dostupne fitosterole i dobili su rezultat (približan Francuskoj). Znači mora se menjati državna politika prema ovom problemu ili sami moramo preduzeti određene odluke i rešenja.

Medicinska akademija “Mečnikov” u Sankt-Petersburgu postala je odgovorna za BAD-e u Rusiji. I dalje je potrebno bazno lečenje ali dodaju se i BAD-i kako u terapiji tako i u preventivi.

Bez prirodnih sredstava problem ne može da se reši. Lekari koriste lekove a retko prirodne preparate ili analoge slične prirodnim preparatima.

ZAŠTO?

Lekarima je, nažalost, u obrazovanju izbačena informacija o prirodnim sredstvima. Oni smatraju da trebaju preporučivati samo farmaceutske proizvode, a ostale, ljudi sami moraju uzimati.

Lekari, ili većina, smatra da su ugljeni hidrati najvažnija namirnica. Ne postoji shvatanje koliko su BAD-i važni (osim Mg, Ca, Fe). U apotekama postoje uglavnom vitamini a slabo minerali.

Zbog toga se dva puta godišnje organizuju kursevi na kojima se daju osnovna znanja o delovanju i primeni BAD-a za medicinsko osoblje.

Šta treba uzimati osim belančevina,ugljenih hidrata i masti:

 • 16 vitamina
 • 60 minerala
 • 12 amino kiselina
 • 3 osnovne masne kiseline
 • 24 vrste prirodnih elemenata

U ove prirodne elemente spadaju:

 • bioflavonoidi, ima ih 4000 u prirodi.
 • katehini (ima ih u zelenom čaju)
 • antocijanidini ( ima ih u vinskoj koštici crnog grožđa)
 • fosfolipidi (najpotrebniji element za izgradnju ćelijskih membrana)
 • fitosteroli (ima ih u nerafinisanom ulju, pšeničnim klicama, semenu tikve)
 • karotinoidi ( ne samo b-karotin kako se smatra) Čoveku je potrebno oko 20 karotinoida. (Na primer, LIKOPIN ima jače antioksidantno dejstvo od b karotina. Zaštita je od tumora. Preporučuje se za lečenje adenoma prostate. Ima ga u paradajzu i daje mu crvenu boju). LUTEIN je jako važan za prijem svetlosti u očima i osnovna komponenta je žute mrlje. Sprečava da dođe svetlost kratkih talasa i ošteti oko – nekada su na foto aparatima korišćeni žuti filteri baš da zaustave svetlo kratkih talasa. Odsustvo antioksidanata izaziva degeneraciju makule i slepilo.

Kad svih ovih stvari nema u hrani a ni u apotekama živimo u uslovima skrivene gladi – nedostaju mikronutrijenti a dnevno ih ukupno trebamo svega 1,5 gram. Postoji jedan uslov koji se mora poštovati: MORAJU BITI U ODREĐENOM BALANSU.

Nedostatak Ca (kalcijuma) izaziva osteoporozu. Žene su 10 puta podložnije od muškaraca. Pored kalcijuma, da bi se koštana masa normalno obnovila, potrebno je još 15 elemenata. Kalcijum je potreban u formi koju organizam usvaja, a ne  bilo koji. Mineral mora biti u HELATNOJ formi, a ne u formi sulfata ili hlorida i mora se koristiti sa nekom kiselinom. Njih organizam jako loše usvaja i ne rešavamo problem ( proizvodi se u apotekama nude najčešće kao sulfati ili hloridi). Znači da nama treba helatna  forma (fosfat, citrat, limunsko kiseo kalcijum). Doza kalcijuma u ovom obliku je 800 mg za odraslog čoveka. Za trudnice 1500 mg, a za žene u klimaksu i više.

 • Magnezijum (Mg) mora biti tačno ½ količine kalcijuma. Ako nema Mg, kalcijum se taloži na zidove krvnih sudova i izaziva kalcifikaciju sudova ili se taloži kao kamenje.
 • Fosfora mora biti u odnosu na kalcijum 1,3-1.8. Ne sme biti više fosfora (to se dešava kod dece koja piju koka-kolu i gube kalcijum zbog fosfora koji se u njoj nalazi)
 • Pored ovoga treba nam vitamin D, B6, cink, hrom, organski silicijum (a ne pesak ili kvarc), joni bakra, Fe, bor (naročito neophodan ženama).

Ako je sve ovo prisutno kalcijum se može normalno usvojiti u koštanu masu. Dobar dodatak su prirodni, biljni fitoestrogeni, analogni ženskim estrogenima (hormonima). Kad estrogeni padaju, dolazi do pojave raznih tumora, a kada rastu, pojavljuju se kancerogena obolenja. Fitoestrogeni su efikasni u oba slučaja. Biljni estrogeni ulaze u sastav Medisoje, Artemide i koriste se kao sredstvo preventive tumora ženskih organa. U ova dva preparata nalazi se cimicifuga koja sadrži i fitoestrogene i jedinjenja koja odgovaraju progesteronu (a ovi su važni zbog mesečnih ciklusa kod žena. Prva faza ciklusa je estrogenska a druga progesteronska) Snižavanje kalcijuma dovodi i do sniženja estrogena. Kod preparata koje kupujemo po apotekama, uz kalcijum nalaze se 2-3 dodatka, što je nedovoljno da se kalcijum usvoji.

Da bi se preparati usvojili, potrebno je odrediti sastav i tehnologiju od koje zavisi biodostupnost (usvajanje materijala u krv u neizmenjenom sastavu kako je napravljen) Najbolje će se usvojiti ukoliko su komponente sačuvane onako kako ih je napravila biljka.

Ispitivanja pokazuju da je deficit minerala veći od deficita vitamina. Poslednjih 5-6  generacija se rađa u nedostatku vitamina i minerala i onda se moramo pitati, gde nam je zdravlje? Korišćenje vitaminsko-mineralnih kompleksa je preduslov za zdravlje, da obezbede organizmu šta mu treba i daju podršku da se sam bori. Sastavi preparata su kompleksi, osim kod Detox-a gde je biljka sama dovoljno kompleksna. Ovako kako su složeni ovi preparati, ne smeju se složiti sintetički preparati. Organizam odbacuje ovakve kombinacije jer su ovo strani elementi. Isti je slučaj i sa lekovima, ako ih nije napravila biljka ili životinje. U sintetičkim proizvodima postoje 2-3 kombinacije, a u ovim preparatima bezbroj kombinacija da bi se delovalo na mnogo mesta ( na ceo organizam). Jedna promena na jednom mestu izaziva mnoge promene u organizmu. Dok nije počela proizvodnja VISION (kriogenim drobljenjem), nije bila pronađena biodostupna forma da bi se preparat napravio i iskoristio. Kod kriogenog drobljenja pucaju opne biljnih ćelija,izlazi sadržaj i lako se usvaja.

PRIMER:

Ako se jede sirova šargarepa biodostupnost (usvajanje) je 5%. Ako se ista ispasira i doda malo ulja biodostupnost je 60% (razlog ovakvog povećanja biodostupnosti leži u tome da su vitamini u šargarepi rastvorni u mastima).

Kriogenim drobljenjem (ne ekstrakcijom) sačuva se međusobni odnos bio komponenti iz biljke (čuvanje elemenata rastvornih i u vodi i u mastima).

Ako se vrši ekstrakcija određenim rastvaračem, izdvajaju se komponente koje se rastvaraju u tom rastvaraču, a postavlja se pitanje: šta je sa onima koje se u njemu ne rastvaraju (one se gube, ne izdvajaju).

Različite materije su nestabilne na povišenim temperaturama i osetljive na oksidaciju (gube se korisne materije).  Zamrzavanje u vakuumu  čuva komponente da su biodostupne i štiti ih od spoljnog uticaja (oksidacije). Pakovanjem u kapsule se najbolje obezbeđuje ovo čuvanje.

Zašto iz hrane dobijama svega 10% minerala? Zato što ih nema i u zemljištu. Minerala u biljkama će biti samo ako ih ima u zemljištu.

Pričaću još malo o vitaminima.

Vitamin E je stub antioksidantne zaštite, neophodan je opnama ćelija. Vitamin E ima i druge funkcije – nefermentne. Sintetički vitamin E je smesa jedinjenja u kojoj postoji leva i desna strana vitamina E (izomerna jedinjenja).

D (desna strana)  Alfa-toko-acetat

L (leva strana)     Alfa-toko-acetat izomer

Priroda pravi samo desnu stranu vitamina E, a prema levoj strani organizam se odnosi kao prema stranom telu. Unošenjem sintetskog vitamin E unosimo polovinu koja nam ne treba, ne znajući kakvu će štetu da nanese.

Kod sinteze vitamina E, sintetiše sa samo Alfa-toko-acetat (samo jedna forma). Prirodna jedinjenja imaju 4 forme vitaminA E (Alfa, Beta, Gama i Delta ). Ove četiri forme daju efekat sinergizma

Kao što je rečeno, vitamin E ima antioksidantno svojstvo, ali on ne poništava samo negativno dejstvo slobodnih radikala, već se javlja kao stabilizator ćelijskih membrana (štiti ih od negativnih spoljnih uticaja). Ukoliko dođe do oštećenja membrana javlja se poremećaj razmene materija a takođe i poremećaj funkcije fermenata, koji se 70% nalaze u membranama. Fermenti ne bi smeli da izlaze van membrana. Iako je vitamin E sam po sebi antioksidant i antioksidanti mogu sami po sebi u određenim uslovima biti opasni. Antioksidanti “gase” slobodne radikale, a onda i sami postaju slobodni radikali. Ako ovako nastao slobodni radikal ima manju aktivnost od prvobitnog, onda je to dobro. Vitamin E se pretvara u slobodni radikal vitamina E. Ovaj radikal proizvodi jedan nov toksičan proizvod. Kako ovo sprečiti? Jedini način je da se doda vitamin C koji se obavezno mora koristiti uz vitamin E. Upravo takvu kombinaciju imamo u ANTIOXU. Iako svi preporučuju uzimanje biljnih masnoća, treba voditi računa da biljne masnoće lako oksidiraju (čak i u organizmu). Da bise to sprečilo, treba povećati unos vitamina E – i to obavezno.

vitamin C (prirodni) je smesa 5-6 različitih jedinjenja (formi), koja imaju sinergijsko dejstvo:

 • askorbinska kiselina
 • izoaskorbinska kiselina
 • de-hidro askorbinska kiselina
 • forma rastvorljiva u masti
 • forma rastvorljiva u vodi

 Sintetski vitamin C je samo askorbinska kiselina!

Takođe i sintetski b-karotin se razlikuje od prirodnog. b-karotina i predstavlja masu izomera (transizomeri), a organizmu je potreban samo jedan.

Nije obavezno da svi vitamini budu 100% prirodni. vitamin B5 (nikotinska kiselina) ima samo jednu formu – prosta forma i jedino je važno da bude čist, bez primesa. Alergijske reakcije se ne dobijaju od vitamina već od primesa u njima (ako nisu čisti).

Ako govorimo o amino i masnim kiselinama mogu reći sledeće:

Dva preparata iz programa kompanije VISION ih sadrže, a to su Brein-o-flex i Mega (sada ima i drugih novijih proizvoda). Masti uvek sadrže holesterin (pogotovu životinjske). Zbog toga treba koristiti i biljne masnoće. Sa druge strane velika upotreba biljnih masnoća može izazvati velike probleme kao što su:

 • krtost krvnih sudova
 • formiranje trombova

Polimasne nezasićene kiseline moraju biti izbalansirane. Odnos OMEGA-6 (w-6) i OMEGA-3 (w-3) kiselina mora biti 10:1. Međutim, kod dijabetičara taj odnos je 2:1. Omega-3 kiselina (u sastavu Mege) je komponenta sive mase mozga. Ova kiselina ima dva oblika i dobija se iz ribljeg ulja.

 1. eukozapentaenska kiselina
 2. dekozaheksaenska kiselina

Riblje ulje u Megi, dobijeno je iz mišića bakalara, a ne iz jetre kao riblje ulje u apotekama. Zato im se razlikuju i mirisi. Ulje iz jetre može sadržati i toksične materije. Ulje u Megi, dobijeno je hladnim ceđenjem (presovanjem) u atmosferi argona da ne bi došlo do oksidacije i zato ima prijatan miris. Ribe moraju biti isključivo iz hladnih mora jer u ribama toplih mora ovih kiselina ima mnogo manje, a ne smeju biti ni iz Barencovog mora i sl. jer su ona “leglo” nuklearnih podmornica.

Riblje ulje je važno ne samo za decu već i za odrasle. omega-6  i omega-3 polinezasićene masne kiseline su važne zbog balansiranja masnoća, a odsustvo balansa može izazvati kancerogena i kardiovaskularna obolenja. Najbolji rezultati se postižu kada se uz ove dve kiseline dodaju fitosteroli (očuvanje srca), a ta je kombinacija ostvarena u Megi i zato ona mora biti sastavni deo naše ishrane. Mega se može koristiti uz sve preparate, ali najbolje je uz nju uzimati beli luk koji pojačava dejstvo Mege. Beli luk pomaže Megi da deluje na kiseline koje stvaraju masnoće u krvi kako bi ih se organizam oslobodio. Pored ovog što sam naveo Mega je važna kod osoba koje imaju velike intelektualne napore.

Moram spomenuti još neke minerale, koji su jako važni u našoj ishrani, a kojih se do sada nisam doticao, a to su  Se, Zn, Mg, Cr. Cink i hrom su jako važni u slučaju dijabetesa. Zašto? Odgovoriću Vam ukratko. Ova dva elementa su važna za transport glukoze u krvi i unutar ćelija. Kada je transport poremećen, glukoza ostaje u krvi a ne ide u mišiće. Upravo zato su važni za profilaktiku dijabetesa. Pored njih, dobra kombinacija za predupređenje dijabetesa je i vitamin E sa nikotinskom kiselinom. Nikotinska kiselina, nadam se da Vam je poznato, zove se još i vitamin B5 (i to 300 mg prirodnog vitamina E i 1,5 gr nikotinske kiseline).

Spomenuću kratko i važnost Se. Selen nas štiti od infekcija i upalnih procesa. Pri nedostatku Se mnogi virusi lako mutiraju i stvaraju probleme. Selen se često prodaje u obliku neoselena ali moramo znati da je ovaj oblik bionedostupan u organizmu. Oni koji imaju bašte, mogu neoselen rastvoriti u vodi i njime prskati povrće. Na taj način, dobićemo ga kroz biljke u biodostupnoj formi.

Odgovoriću i na neka pitanja koja ste mi ovde postavili:

Pitanje:  Šta smeju koristiti trudnice i bebe?

Bebe koje sisaju trebalo bi sve da dobijaju sa majčinim mlekom. Ako majka ima deficit potrebnih mikronutrijenata imaće ih i beba. Znači treba uticati na organizam majke i njoj obezbediti sve potrebne elemente i to ne samo u periodu posle porođaja nego i u periodu trudnoće. Pre svega, trudnicama treba obezbediti,odnosno, trebalo bi da uzimaju vitamin B9 (folna kiselina) jer njen nedostatak može izazvati rođenje nerazvijenih beba. Ako se bebe veštački prehranjuju onda je problem još veći, jer u ovoj hrani nema svega što ima u majčinom mleku. Lekari zbog razno-raznih razloga često bebe daju majkama da ih same hrane tek nakon 2-3 dana. Mislim da je ovo pogrešno.

Kad god je moguće, treba ih odmah dati majkama da ih podoje. U ovim prvim danima majčino mleko nema sve one hranljive materije (male je energetske vrednosti) i mi ga često zovemo PREDMLEKO. Ali ima nešto što je jako važno a to su informacije o stanju majčinog imunog sistema koje se prenose bebi, tako da i ona dobija informacije o imunoj zaštiti. Ako se beba u prva 2-3 dana ne da majci, ona te informacije ne dobija, a svoj imuni sistem još nije izgradila.

Trudnicama ne smemo davati preparate koji sadrže bioestrogene (Artemida, Medisoya), ali možemo davati Lifepac Senior, Junior Neo, Megu, Beauty, Cupers Neo, Pax+ Forte

 Pitanje: Kakav je uticaj BAD-a u lečenje karcinoma?

Biološko aktivni dodaci uz hranu nisu lekovi, ali se koriste uz redovnu medicinsku terapiju za podizanje odbrambenih snaga organizma. Sa našim BAD-ima ne možemo izlečiti karcinom. Komponente koje imamo u preparatima imaju protivkancerogeno dejstvo – sprečavaju nastajanje ove bolesti. Ako je bolest već počela, koristiti klasično lečenje sa terapijama (hemo, radio) koje sprovode medicinski radnici. Ove terapije često izazivaju neželjene efekte  i upotreba BAD-a je neophodna da bi se umanjili ovi efekti.

Na kraju, naglasio bih jednu činjenicu koja je jako važna. U BAD-ima kompanije VISION nema genetski modifikovanih proizvoda zato što njihov uticaj i posledice koje mogu izazvati, još uvek ne znamo.

Share This