Imajući u vidu lošu ekološku i ekonomsku situaciju u našoj zemlji, posebnu aktuelnost dobija potreba za sredstvima koja će povećati otpornost organizma na štetne uticaje spoljne sredine. S druge strane, u uslovima ekonomske nestabilnosti ishrana ljudi trpi izmene na gore i stvara se značajan debalans osnovnih komponenata hrane. Sistematska epidemiološka ispitivanja, koja je sproveo Institut ishrane RAMN u raznim regionima Rusije u poslednjih nekoliko godina, govore da je struktura hrane u značajnom stepenu defektna i hrana ima suštinske nedostatke u odnosu na izbalansiranu hranu, pre svega po nivou mikronutrienata – vitamina, mineralnih materija, posebno mikroelemenata, polinezasićenih masnih kiselina, mnogih organskih jedinjenja koja stvaraju biljke, a imaju važan značaj u regulaciji procesa razmena materija i funkciji organa i sistema organizma.

Najvažniji nedostaci hrane u Rusiji ( 1995. – 2000. god.)

 1. Preterana upotreba životinjskih masti
 2. Deficit polinezasićenih masnih kiselina
 3. Deficit potpunih belančevina
 4. Deficit vitamina
  • Askorbinske kisenile
  • Tiamina (B1)
  • Riboflavina (B2)
  • Folne kiseline
  • Rertinola (A) i beta-karotina
  • Tokoferola (E) i drugih
 5. Deficit makroelemenata : kalcijum
 6. Deficit mikroelemenata : selena, joda, fluora, cinka, gvožđa, bakra
 7. Deficit hranljivih vlakana

 

VITAMINSKI STATUS NASELJA RUSIJE

(skoro u potpunosti odgovara vitaminskom statusu Srbije)

po rezultatima ispitivanja i praćenja ishrane 63000 ljudi u periodu 1990-2000. godine

 • 70%-100% deficit askorbinske kiseline ( vitamina C)
 • 40%-80% deficit vitamina B1, B2, B6 i folne kiseline
 • 40%-60% deficit beta-karotina

Ovako nepovoljna struktura hrane nanosi  osetan udar u prvom redu zaštitnim sistemima organizma, guši sposobnost nespecifične rezistentnosti, stvarajući na taj način uslove za razviće mnogih bolesti. Posebno stradaju sistemi antioksidantne zaštite, koji imaju izuzetno važan značaj za sprečavanje povreda ćelija, izazvanim štetnim za organizam agensima (radionukleidi, teški metali, pesticidi i dr.). Zajednički duboki deficit takvih prirodnih antioksidanata, kao vitamina C, A, E, beta-karotina, makro i mikroelemenata, ne može da ne utiče na zaštitni potencijal organizma. Tim pre, što se potreba za tim mikronutrientima značajno povećava u ekološki zatrovanioj sredini.

Sa tako defektnom ishranom, u najvećem stepenu vezano je sniženje zdravlja kod naroda Rusije. Kao što je poznato, poslednjih godina raste broj obolelih, raste invalidnost, skraćuje se životni vek. Danas to iznosi 57godina za muškarce i 72 godine za žene.

Istovremeno, međunarodna iskustva govore da je zbog raznih objektivnih razloga nemoguća brza korekcija struktura hrane tradicionalnim putem. Takođe, zbog upotrebe mnogih otrova, hranljivost hrane je veoma smanjena. Rezultati govore, da je pri dovoljnom obezbeđenju hrane, kako po asortimanu tako i po količini, u današnje vreme nemoguće zadovoljiti potrebe organizma  za pomenutim nutrientima.

Zbog toga, mnogi vodeći, domaći i strani nutricionisti smatraju da je najbrži, ekonomski opravdan i naučno zasnovan put rešenja problema, što šira primena u svakodnevnoj ishrani biološki aktivnih dodataka hrani.

Biološki aktivni dodaci hrani (BAD) su kompleks prirodnih ili identičnih prirodnim biolški aktivnih materija, predviđenih za neposredno konzumiranje uz hranu ili dodatih u sastav hranljivih namirnica sa ciljem obogaćivanja hranljivim ili biološki aktivnim materijama. Podeljeni su u dve kategorije: nutriceutici i parafarmaceutici.

Nutriceutici su biološki aktivni dodaci hrani, koji se primenjuju za korekciju hemijskog sastava hrane -dopuna izvora nutrienata: belančevina, aminokiselina, masti, ugljenih hidrata, vitamina, mineralnih materija, hranljivih vlakana.

Parafarmaceutici su biološki aktivni dodaci hrani, koji se primenjuju za profilaktiku, pomoćnu terapiju i podršku u fiziološkim granicama funkcionalne aktivnosti organa i sistema organizma.

Korišćenje BAD-a je lako i brzo, ne povećava kaloričnost hrane, otklanja kod odraslih i dece deficit vitamina, mineralnih materija i drugih mikronutrienata, maksimalno koriguje ishranu zdravog čoveka u zavisnosti od potreba, ne samo po polu, uzrastu, intenzivnosti fizičkog i psihičkog opterećenja, nego i u vezi sa genetski uslovljenom biohemijskom konstrukcijom, u maksimalno mogućem stepenu zadovoljava izmenjene fiziološke potrebe u hrani bolesnog čoveka, povećava na račun povećanja elemenata fementne i nefermentne zaštite ćelija nespecifičnu rezistentost organizma prema štetnom dejstvu spoljne sredine i ubrzava vezivanje i izbacivanje ksenobiotika i produkata razmene materija iz organizma.

Za rešenje problema vezanih sa zdravljem naroda Rusije u avgustu 1998. godine Savet federacije, Državna Duma, Ministrastvo zdravlja i ishrane Ruske federacije, Glavni sanitarni lekar Ruske federacije i Predsednik Ruske federacije potpisali su i odobrili “Koncepciju državne politike u oblaste zdrave ishrane naroda Ruske federacije na period do 2005.”. U tom dokumentu je reč o neophodnosti stvaranja kompleksnog programa za poboljšanje zdravlja naroda Rusije. Jedna od tačaka programa je širenje proizvodnje i upotrebe biološki aktivnih dodataka hrani, koji će nadoknaditi deficit vitamina, makro i mikro elemenata. Istovremeno sa popunjavanjem nedostataka hrane, BAD-i će se koristiti kao pomoćna sredstva za profilaktiku i kompleksno lečenje mnogih bolesti, kao što je gojaznost, arteroskleroza, srčane i bolesti krvnih sudova, zloćudne izrasline i imunodeficitna stanja. 

Savremene predstave o bolestima kao o odstupanju od normalnog metaboličkog i enzimskog statusa organizma najbolja su ocena značaja BAD u popravljanju narušenih razmena na račun odbacivanja patogenih mehanizama bolesti.

Kako su pokazala naša istraživanja pri adekvatnom korišćenju BAD-a najizraženije kliničko-metaboličke promene u organizmu nastupaju krajem treće nedelje od uzimanja BAD, a zatim nastupa period stabilizacije dobijenog terapeutskog efekta.BAD-i kompanije “Vision International People Group” zadovoljavaju sve uslove i ispunjavaju sve zadatke koje smo postavili kao kriterijume u dokumentima za ozdravljenje naroda. Produkti komanije Vision se izrađuju po GMP i ISO 22.000 standardu, što znači visok kvalitet sirovina, kvalifikovan personal, savremenu tehnologiju i visoko tehnološku opremu. Svi BAD-i kompanije Vision su registrovani u organima zdravlja RF. Prošli su potpun ciklus labaratorijskih i kliničkih ispitivanja u našoj zemlji, a rezultati su publikovani u specijalnim medicinskim izdanjima ( IV međunarodni simpozijum: BAD-i hrani, XXI vek).

Kompozicije BAD-a kompanije Vision sadže biološki aktivne komponente biljnog i životinjskog porekla, a u njihov sastav su ušli vitamini, probiotici i mikro i makro elementi. Bez obzira na različite kompozicije svakog od njih svi su sposobni da izazovu u organizmu biološke efekte usmerene na ispravljanje metaboličkih procesa i povećanje imunološke zaštite.

Prema praktičnim iskustvima i po rezultatima kliničkih ispitivanja sprovedenih u klinici lekovite ishrane Instituta ishrane RAMN, BAD-i kompanije Vision upredo sa dopunom vitamina, probiotika, makro i mikro elemenata pokazuju opšte jačajuće dejstvo, jačaju radnu sposobnost, povećavaju otpornost organizma na negativne spoljne uticaje, imaju antioksidantno svojstvo, imunomodulirajuće i protivupalno dejstvo, normalizuju razmenu belančevina, ugljenih hidrata i lipida, rad centralnog nervnog sistema i želudačno crevnog trakta. Zahvaljući svojim svojstvima pogodni su za profilaktiku i kliničku medicinu. Ispitivanje praktičnog korišćenja produkcije su sprovele sve vodeće medicinske ustanove RF.

Zahvaljujući visokom kvalitetu i izuzetnim rezultatima kod primene, produkcija kompanije Vision je danas najbolja na ruskom tržištu.

M. A. Samsonov
akademik RAEN, član-kor. RAMN, d. m. n.
profesor rukovodilac centra dietologije i rasterećenja dietetske terapije Ministarstva zdravlja RF
napisao 63 naučna rada vezana za ishranu, suplementaciju i fitoterapiju

G. R. Pokrovska
km. n, rukovodilac odeljenja bolesti srca i krvnih sudova klinike lekovite ishrane instituta ishrane RAMN

A.V. Pogoževa
dm.n. profesor, vodeći naučni saradnik klinike lekovite ishrane insituta ishrane RAMN

Share This