U tabeli ćete naći podatke o kvalitetu pojedinih proizvoda koji se nalaze na našem tržištu bilo u apotekama ili u distributivnim mrežama mrežnog marketinga. Veći broj kompanija koristi usluge nezavisnih fabrika za proizvodnju svojih proizvoda ili koriste iste zastarele tehnologije (što se vidi u tabeli po sličnosti rezultata).

Istraživanje i testiranje je vršeno za proizvode kompanija koje imaju najveći promet na teritoriji Ruske federacije, a u našoj zemlji je jako sličan odnos. U koloni “OSTALI” se nalaze rezultati proizvoda farmaceutskih kompanija koji se prodaju u apotekama i koji u sebi sadrže jako malo prirodnih sastojaka i elemenata. U tim proizvodima su vitamini u velikom broju dobijeni veštačkim putem, a minerali iz industrijskih pogona.

Jedino kompanija Vision sve svoje sastojke dobija iz prirode (biljaka). Sirovine su organskog porekla, gajene u strogo kontrolisanim uslovima, na plantažama ili prirodnim staništima koje poseduju takozvani “Ekološki pasoš”. Kompanija Vision ima svoje fabrike i laboratorije i svoju patentom zaštićenu tehnologiju obrade biološkog materijala. Zahvaljujući tome njeni proizvodi imaju najviši stepen usvojivosti i najviši procenat aktivne materije.

Pogledajte detalje:

NAZIV EKSPONENTAAmWayTiensArgoEdelstarVISIONOstali
Odgovara GMP StandardudaDA
Poseduju klinička ispitivanjaDA
Poseduju zlatni standardDA
Sadržaj aktivnih materija (u %)151515159815
Usvojivost BAD-a iz sadržaja aktivne materije (u %)503050301005
Iskorišćenost aktivne materije (u %)7,504,507,504,5098,000,75
Cena jednog pakovanja6,4020,009,605,8024,002,50
Koliko je potrebno kapsula ili tableta da bi se
usvojilo 98% aktivne materije
13,1021,8013,1021,501,00130,70
Koliko je potrebno biološkog materijala u tabletama ili
kapsulama za postizanje efekta aktivne materije od 98%
(u gramima)
6,5510,906,5511,300,5065,35
Koliko je potrebno kutija proizvoda za postizanje efekta
aktivne materije od 98%
142214231131
Cena u eurima da bi se postiglo 98% aktivne materije83,80136,00125,80126,4024,00326,60
Koliko prljavštine (šljake) ostaje u organizmu nakon 
usvajanja aktivne materije (u gramima)
6,0610,416,0610,430,0164,86
Share This