Radna statistika pokazuje da od 100 ljudi koji započnu da rade u 25 godini života, u 65-oj godini života…

  • 1% ih je bogato
  • 4% ih raspolaže s odgovarajućim kapitalom za penziju
  • 3% ih i dalje radi
  • 63% ih je zavisno o socijalnoj pomoći, o prijateljima, o rodbini
  • 29% ih je preminulo

Pax1To su zastrašujuće brojke, zar ne? Mi svi pred sobom imamo mnogo godina da planiramo o svojoj budućnosti! A bez obzira na to samo pet od 100 ljudi ima dosta novaca za sebe kad odu u penziju. Osećate li se sigurnim zato što ste sada na stabilnom poslu? Zarađujete li dovoljno od sadašnjih prihoda da možete sakupiti dovoljna sredstva za život pod stare dane? Sad možete raditi, hoćete li moći s 65? Trebate sada planirati za kasnije. Planiranje je presudno. Ako ne planirate, to znači da planirate propast. Jeste li uštedeli 6000 € prošle godine? 600 €? Bilo šta? Koliko ste novaca uštedeli prošle godine? Puno? Malo? A u poslednjih pet godina? Možete očekivati da ćete isti iznos uštedeti u sledećih pet godina, ukoliko ne promenite sadašnji posao. Mnogi kažu, “Ja sam mlad imam još puno vremena pred sobom za štednju”. Ali razmislite, ako potrošite samo 500 € mesečno, trebate uštedeti barem 6000 € godišnje za troškove jedne godine penzije. U to nisu uključeni medicinski ili neki drugi nepredviđeni troškovi koji mogu nastati. Kako izgleda vaš bankovni saldo do sada? Ako odete u penziju u 65 i živite do 85, trebate 120000 € ušteđevine. Prestanite maštati o odmorima i golf terenima jer s 6000 € godišnje to neće biti moguće! Morate započeti s novim planom SADA! Morate načiniti promene u sadašnjem životu da bi kasnije mogli dobro živeti.

Share This