„SVAKO BIĆE IMA SVOJ ČERNOBILJ“

Govorićemo o radijaciji koju ne možemo izbeći, ali od koje se možemo zaštititi. Nju nam daju kosmos, Sunce, razne materije u zemlji, radon, a i sam čovek koji u sebi sa hranom, vazduhom i vodom taloži kalijum-40 i rubidijum-87.

Sve su češći slučajevi da ljudi, došavši sa odmora provedenog van grada, odlaze u bolnice sa žalbama da osećaju slabost i nemoć, čiji je uzrok, kako se to kasnije ispostavi, radon.

Po tvrdnjama SZO-a, „radon je hemijski inertan prirodni radioaktivni gas bez mirisa, boje i ukusa. Obrazuje se u procesu prirodnog radioaktivnog raspada urana koji se nalazi u stenama i zemljištu. On se lako izdvaja iz zemljišta u vazduh gde se raspada na kratkotrajne proizvode koji su novonastali produkti radona. Pri raspadu, ovi produkti radona oslobađaju radioaktivne alfa-čestice i vezuju se za aerosoli, prašinu i druge čestice koje se nalaze u vazduhu. Pri disanju se produkti radona talože u plućima oblažući disajne puteve, tako da se može desiti da alfa-čestice povrede DNK i da potencijalno dovedu do raka pluća“.

Radon se može naći i u vodi, zbog čega voda iz podzemnih izvora ima radona više nego ona na površini.

Prema rezultatima SZO-a, delovanje radona i pušenje duvana, u raznim zemljama zauzimaju 1. i 2. mesto kao uzročnici raka pluća. Radon u ovim bolestima učestvuje 3-14%.

Rak pluća čiji je uzročnik radon nastaje, ne od velike koncentracije ovog gasa, nego od perioda udisanja istog iz sopstvenih zidova. Ovakav „zajednički život“ ozbiljno uvećava rizik od raka pluća, što potvrđuju i istraživanja koja su sprovedena na različitim kontinentima. Putevi preko kojih ovaj gas prodire u stambeni prostor su pore materijala od kog su napravljeni, pukotine armatura i montažnih konstrukcija i kanalizacioni sistemi. Koncentracija radona je veća u podrumima i nižim spratovima (bliže zemlji).

Ali, nemamo kuda da bežimo sa naše planete. Ne možemo da prestanemo da jedemo hranu zatrovanu radijacijom, a prinuđeni smo i da se zračimo leteći avionom. Bez radikalne zaštite od radijacije, svi drugi napori da se očuva zdravlje su besmisleni. U suprotnom, svi smo primorani da bolujemo od zračenja, od raka, raznih mutacija u organizmu, od besplodnosti, poremećenog rada centralnog nervnog sistema, raznih bolesti imunog sistema i drugim oboljenjima.

U asortimanu proizvoda Vision treba obratiti pažnju na dijetetske dodatke ishrani koji neposredno utiču na odbrambene snage organizma i koji aktivno otklanjaju strašne posledice zračenja. To su: Antiox+, Detox+, Sveltform+, Beesk, Granatin Q10, Mega, Safe to See, Cupers Neo, Nature Tan, Brain-о-Flex. Njihovo delovanje na organizam ide u više pravaca, ali u ovom slučaju na prvom su mestu detoksikativna, imunomodulatorna i antioksidantna svojstva.

Ali, već je stvoren jedinstveni proizvod-stručnjak D i Guard nano. Pravci njegovog delovanja:

  • Zaštita od uticaja radijacije
  • Izbacivanje toksina i teških metala iz organizma
  • Jačanje imunog sistema i opšteg stanja organizma
  • Borba sa infekcijama (sprečava mnogobrojne bakterijske infekcije, na primer, escherichia coli)
  • Poboljšanje procesa varenja
  • Poboljšanje rada jetre i žučnog mehura
  • Aktivno regenerativno dejstvo

D i Guard nano će garantovano zauzeti svoje mesto u nizu novih proizvoda Vision, obezbedivši efikasnu zaštitu od smrtonosnog uticaja radijacije.

Share This