Radijacija – svuda oko nas

Naravno, a kuda bez njih? Elektropredajnici, kablovi, transformatori, generatori, elektroinstalacija po stanovima, kućna i kancelarijska tehnika, računari, mobilni telefoni, radiolokatori, televizori, železnica – bez svega navedenog je teško predstaviti savremeni život. Ali, batina uvek ima dva kraja, i zbog toga treba pogledati i negativnu stranu tehničkog progresa, posebno ako neki proces nije ekološki i ukoliko je opasan za zdravlje. Na primer, gorenavedena blaga civilizacije spadaju u izvore nejonizujuće radijacije, u koju spadaju mikrotalasne pećnice, elektromagnetni, svetlosni i radio talasi.

stat_dign_nubi1Različita istraživanja pokazuju da navedena zračenja mogu izazvati umor, glavobolju, Parkinsonovu i Alchajmerovu bolest, tumore mozga, onkologiju (posebno dečiju leukemiju).

Radijacija narušava hemijske i električne uzajamne veze. Prvo dovodi do nekontrolisanog rasta broja poluoštećenih i sa „ranjenom“ DNK ćelija (kasnije zloćudnih), drugo – do prekida u radu glavnog kompjutera – centralnog nervnog sistema, čije se upravljenje organizmom sastoji u koordinaciji čitavog organizma pomoću najslabijih električnih impulsa. Zbog toga, na primer, zračenja mobilnog telefona izaziva poremećaje u radu mozga, menjajući značenje međućelijskih mikroimpulsa.

Zamislite da prestanete da imate osećaj za trenutak kada treba da odete u toalet i da prestanete da upravljete ovim procesom zbog poremećaja u „komandovanju odozgo“. Nije prijatno, zar ne? A organizam ne može da toleriše bezakonje unutar sebe. On se trudi i bori sa svakodnevnim sitnim bezobrazlucima, za koje, posle svega, mora da se obračunava na višem nivou i u punom obimu.

stat_dign_nubi2Ukoliko se delovanje radijacije ne minimalizuje, ono može dovesti do raka, mutacija u organizmu, besplodnosti, poremećaja u radu centralnog nervnog sistema, oboljenja imunog sistema i mnoštva drugih problema, a čijih se uzroka vi ne možete setiti.

Poznato je da efikasnu radioprotektornu podršku organizmu daju hlorela i nopal kaktus. Upravo oni ulaze u sastav jedinstvenog proizvoda D i Guard nano kompanije Vision International People Group.

Inače, u arsenalu Vision-a postoje i drugi proizvodi koji neposredno deluju na zaštitne sile organizma i aktivno uklanjaju strašne posledice radijacije. To su  Antiox+Detox+Sveltform+, BeeskGranatin Q10MegaSafe to SeeCupers NeoNature TanBrain-о-Flex.

Ovo sazvežđe ovenčano proizvodom D i Guard nano će garantovano zauzeti mesto u nizu novih proizvoda Vision-a, obezbeđujući uz kompleksnu primenu sa drugim dijetetskim dodacima ishrani aktivnu zaštitu od smrtonosnog uticaja radijacije. Na ovaj način se još jednom potvrđuje neiscrpnost i prednost potencijala Prirode.

Share This
%d bloggers like this: