Stanovnici čitavog sveta, poput jednog „globalnog sela“ rizikuju da postanu radioaktivni „pobratimi“. Do skoro je Slovene i Japance bratimilo samo jedno tužno poređenje: ukupno radioaktivno zračenje u Černobilju se poredilo sa 500 bombi bačenih na Hirošimu. Od skora smo se, na veliku žalost, srodili veoma ozbiljno i to zauvek.

Atomi ne poznaju državne granice i ne razlikuju nacionalnosti. 

Atmosfera i okeani su slični krvotoku ljudskog organizma, munjevito raznose radioaktivno zagađenje po čitavom svetu. Ali, ukoliko su na 1/6 kopna, večiti problem bile budale i putevi, poslednji događaji potvrđuju da nikakav tehnološki napredak, tehnička opremljenost, kontrola na više nivoa i višestepeni monitoring, ne mogu da spreče prirodne kataklizme, koje otežavaju veštačke katastrofe.

U epohi eksplozivnog razvoja energetike čovek je uobrazio da je „viša inteligencija“. Ali, ukoliko dvogodišnje dete umesto kockica pokvari kompjuter, gubitak na planetarnom planu neće biti veliki. Shvativši osnove nuklearne energije, čovek je dobio igračku „kojoj nije dorastao“ i već je napravio greške koje skupo mogu da koštaju čitavu civilizaciju. Zaboravivši na alternativne, prirodne izvore energije ljudi su „zaseli“ na „nuklearnu iglu“ koja pruža samo 10% potrošačke energije, ali odustajanje od nje je prilično skupo. S druge strane, konstantne eksplozije ovog bureta baruta koštaju čovečanstvo mnogo skuplje, jer period poluraspada raznih radioaktivnih elemenata traje od delića sekunde do 14 milijardi godina! To jest, bilo koji nesreća u nuklearnoj elektrani predstavlja problem zauvek!

Činjenica da se mediji prisećaju černobiljske katastrofe samo jednom godišnje i to na godišnjicu tragedije, ne znači da su posledice te katastrofe „svedene na nulu“. Svih ovih 25 godina Černobilj nastavlja da „hukće“. Fukušima počinje „da radi“ po tom principu, i niko ne zna kada i kako će se to završiti. Teško da će japanska tragedija biti poslednja. Veličina te tragedije tek treba da se sagleda i oceni, ali je već sada svakom zdravorazumnom čoveku jasno, da posledice po ekologiju neće biti manje od černobiljskih. Iznova i iznova nam se pruža mogućnost da se uverimo, koliko su krhki i ranjivi čovek i svet, u kom on živi.

Ova izjava se odnosi i na naš svakodnevni život. Iako mi sami to ne želimo, bukvalno se „kupamo“ u jakim elektromagnetnim zračenjima: kućni aparati, kompjuteri, mobilni telefoni, dalekovodi, svi oni imaju pogubno dejstvo na organizam i zajedno sa povišenim radioaktivnim zračenjem, stvaraju krajnje neprijatnu sredinu za čoveka. Kao što je poznato, radioaktivno zračenje može biti prirodnog porekla (prirodni) i veštačkog, tehničkog – koji nastaje kao rezultat čovekovog delovanja.

Na prirodan način „šumi“ kosmos, sunce, gas radon, koji se stvara u zemlji pri razlaganju metalnog radijuma, i sam čovek unosi sa hranom, vazduhom i vodom kalijum 40 i rubidijum -87, od kojih ne može da se oslobodi. Intenzitet zračenja višestruko se povećava na planinskim visinama i pri preletanjima.

Veštački izvori radioaktivnog zračenja su nuklearne elektrane. Nuklerani otpad, oružje, građevinski materijali, deponije, televizori, sagorevanje goriva, medicinski postupci i oprema. Na primer, jedna terapija tomografijom jednaka je godišnjoj normi prirodnog zračenja, primljenoj istovremeno.

Posledice uticaja radijacije na čoveka su strašne:

  • akutna bolest zračenja;
  • rak;
  • moguće mutacije u organizmu čoveka;
  • sterilitet;
  • poremećaji centralnog nervnog sistema;
  • bolesti imunog sistema.

I ovo svakako nije potpun spisak. Radioaktivnost je strašna zbog toga što, uništava organizam iznutra, po pravilu čovek čak i ne sumnja, da mu se nepovratan proces već odvija u organizmu. Taj problem je posebno izražen kod žena. „Fond“ jajnih ćelija se kod devojčica stvara jednom i za ceo život, i bilo kakav negativan uticaj na nerazvijenu jajnu ćeliju može da ima nepovrtane posledice.

Problem radioaktinosti dotiče svakog. Mnogo vremena provodite u zatvorenim prostorijama i smatarate da radijacija do vas ne može da prodre? Onda morate da shvatite da su zidovi zgrada izgrađeni od betona ili cigle, monolitne građevine su takođe dodatni izvori radijacije. Opasnost od radioaktivnog zračenja ne preti čoveku samo u gradu već i u prirodi, na primer u vašoj bašti. Sve češće se registruju slučajevi u kojima se vlasnici vikendica i kuća van grada javljaju lekaru sa tegobama slabosti i nemoći čiji je uzrok (kako se ispostavilo prema poslednjem merenju radioaktivnosti) radon. Danas je radijacija postala sveprisutna i svuda prodire i na neki način je beskonačna.

Naravno, kompanija „Vision“ je morala da obrati pažnju na ovako ozbiljan problem. Šta više, bez radikalnog rešenja problema zaštite od radioaktivnosti, svi ostali napori u sačuvanju zdravlja postaju besmismleni. A ukoliko postoje procesi na koje mi ne možemo da utičemo, mi predlažemo rešenja koja će spoljašnje, pogubne po zdravlje faktore koji negativno utiču na čovekov organizam, svesti na minimum.

Ukoliko govorimo o kompleksnom i sveobuhvatnom shvatanju kvaliteta zdravlja, onda apsolutno svi proizvodi kompanije „Vision“ učestvuju u izgradnji zdravlja i održavanju vitalnost čoveka. U skladu sa trenutnom situacijom vezanom za radioaktivnost u svetu, posebnu pažnju treba obratiti na Vision dijetetske suplemente, koji pomažu pri povećanju odbrambenog mehanizma organizma i aktivno eliminšu opasne posledice od povećanog zračenja. To su već dobro poznati proizvodi koji su potvrdili svoju efikasnost: Antiox +Detox +, Sveltform +BeeskMegaSafe to see, Cupers NeoNature Tan, kao i jedan od najprodavanijih proizvoda ove godine – Granatin Q10. Naravno, njihovo dejstvo na organizam je višestruko, ali ipak, pri kompleksnoj upotrebi upravo ove kombinacije, na prvo mesto se probijaju svojstva poput detoksikacije, povećanje imuniteta i antioksidacija.

Pošto poseduje moćnu naučno-tehničku bazu, Kompanija nije mogla da se ostane po strani, i otpočela je proces stvaranja efiksanih sredstava zaštite od radioaktivnog zračenja koje je stalno u porastu. U najskorije vreme, u samom vrhu navedenih dijetetskih suplemenata naći će se jedinstveni „proizvod-stručnjak“, za zaštitu od različitih vrsta radioaktivnih i drugih zračenja. 

Share This