MALIGNE BOLESTI U SRBIJI

Po istraživanju Profesora dr Slobodana Čikarića, predsednika za borbu protiv raka i koautora knjige “Zločin u ratu, genocid u miru”
oboleli od raka

Za period od deset godina ukupan broj obolelih je poražavajućih 333670 osoba, a ukupan broj umrlih 188500!

Godišnje u Srbiji od kancera umre jedan manji grad!

Share This