GARCINIJA KAMBODŽANSKA (GARCINIA CAMBOGIA)

pic-of-garcinia-cambogia-extractU sastav garcinije kambodžanske ulazi hidroksilimunska kiselina (GOC-citrin), koja u organizmu obezbeđuje trojni biohemijski mehanizam fiziološkog smanjenja telesne mase: smanjuje stvaranje masnih kiselina i holesterina u organizmu, pojačava oksidaciju masti prisutnih u adipocitima i reguliše apetit.

Biohemijski mehanizam ovog procesa je: hidroksilimunska kiselina, koja ima sličnu strukturu kao i limunska kiselina, stvara se u ćelijama našeg organizma, smanjuje aktivnost fermenta citratliaze i samim tim sprečava obrazovanje acetil KoA, što ograničava dalju sintezu masnih kiselina preko malonil KoA. Istovremeno, pod dejstvom GOC-citrina dolazi do aktivacije fermenta karnitinacil-transferaze, zahvaljujući čemu se aktivira obrazovanje L-karnitina i, u skladu s tim povećava transport unutarćelijskih masnih kiselina u mitohondrijama i njihova oksidacija u tim subćelijskim tvorevinama. Regulatorni uticaj GOC-citrina na apetit sastoji se u njegovom posrednom uticaju na aktivnost neurona hipotalamusa koji su odgovorni za osećaj gladi i sitosti. Sprečavajući obrazovanje masnih kiselina iz ugljenih hidrata on održva takvu koncentraciju glukoze pri kojoj neuroni hipotalamusa ne stimulišu apetit.

Od BAD-a kompanije “Vision International People Group” garcinija kambodžanska ulazi u sastav biološki aktivnih dodataka uz ishranu:

Share This