Uvećava mogućnosti mozga

Paradoksalna činjenica: moćni prodor koji su za poslednje godine učinile informativne tehnologije, jasno su označile granice naših intelektualnih mogućnosti. Granicu ne predstavlja tehnika, već naš sopstveni mozak. Čak ni intelektualna akceleracija koju je čovek učinio početkom XX veka nam ne dozvoljava da idemo u korak sa savremenim tempom života, već se sve teže borimo sa obavezama.

Takvo psihičko stanje ljudi koji žive u doba novih informacionih tehnologija i koji su prinuđeni da se prilagođavaju na brz životni tempo i izmenjene radne uslove, čvrsto se ukorenilo u našim životima, pa čak i dobilo svoj naziv: „sindrom deficita pažnje“. Ovaj sindrom je propraćen nizom simptoma: čoveku postaje teško da se skoncentriše; složeno mu postaje da se organizuje; postaje zaboravan i rasejan.

Ipak, naš je mozak sposoban da širi i jača svoje funkcije. Aktivne komponente prirodnog dijetetskog suplementa, proizvoda Brain-o-flex će pomoći mozgu da poveća koncentraciju, da normalizuje krvotok u mozgu, poboljša procese pamćenja i da uveća umnu radnu sposobnost, pa čak i da proširi okvire čuvanja i obrade informacija.

Jasno i jednostavno se ne može videti situacija ni na koji način, osim ako se ne predstavi u ciframa. Pogledaćemo samo neke od njih. Četvrtina energije čitavog čovečijeg organizma se koristi za sivu moždanu masu; više od 50% celokupne energije koristi naš mozak u stresnim situacijama; 60% mozga čine masti, od kojih minimum 30% čine omega-3 masne kiseline.

Nije potrebno ići daleko i duboko ulaziti u mozak da bi se shvatilo, koliko mu je neophodna konstantna dopuna jednim od najkorisnijih proizvoda za mozak — polinezasićenim omega-3 masnim kiselinama.

Upravo omega-3 masne kiseline imaju ključnu ulogu u strukturi i funkcionisanju ćelijskih membrana mozga i prenosu nervnih impulsa. One ne samo da sprečavaju očvršćavanje ćelijskih opni i izbacuju iz njih holesterol, već doprinose normalnom prenosu impulsa, kako unutar moždanih ćelija, tako i među njima.

Iako je dostup masnih kiselina u mozgu ograničen, omega-3 kiseline su sposobne da prodiru u moždana tkiva, da obezbede brz dotok energije i da pomognu u prenosu impulsa od jedne do druge ćelije. Ovaj proces jača intelektualni rad i poboljšava pamćenje. Osim toga, omega-3 kiseline imaju važnu ulogu u upravljanju emocionalnom promenljivošću i naglim promenama raspoloženja. Omega-3 kiseline, takođe, doprinose smanjenju agregacije trombocita, normalizuju poremećeni metabolički proces u mozgu i obnavljaju regulisanje moždanog krvotoka.

Sa svoje strane, ginkgo biloba povećava elastičnost zidova krvnih sudova mozga, aktivira kapilarni krvotok i doprinosi širenju krvnih sudova. Osobina omega-3 kiselina, vitaminа E i ginkgoa bilobe je da povećaju dotok krvi i kiseonika u moždane ćelije, da stimulišu uvećanje broja receptora, što dovodi do poboljšanja moždanih funkcija, smanjuju intezitet glavobolje čiji je uzrok u krvnim sudovima.

Moćni antioksidanti, ginkgo biloba, beta-karoten i vitamin E sprečavaju starenje mozga, poboljšavaju pamćenje i sposobnost logičkog razmišljanja, smanjuju vreme reakcije i intelektualni zamor, poboljšavaju govor. Osim toga, betakaroten i vitamin E sprečavaju obrazovanje slobodnih radikala, čime se onemogućuje povređivanje nervnih ćelija, posebno za vreme stresa ili intelektualnog napora.

Od iste važnosti za umnu delatnost je i ikra jesetre, koja poboljšava metaboličke procese u moždanim ćelijama. Jedna od esencijalnih, svima poznatih aminokiselina, za rad mozga se upravo i nalazi u ribljoj ikri, a to je glicin koji stimuliše rad moždanih ćelija i povećava intelektualnu radnu sposobnost.

Sivoj moždanoj masi je posebno potrebna dohrana omega -3 kiselinama i ginkgom. Ona se, pre svega sastoji od ćelija, a bela moždana masa se sastoji od nervnih vlakana, koji ako se povrede može doći do ozbiljnih poremećaja. Lecitin soje je jedan od važnijih lipidnih komponenata membrana svih ćelija organizma, utiče na poboljšanje stanja neurona i stanja nervnih vlakana. Utiče na stabilizaciju ćelijskih membrana u učestvuje u popravljanju i regeneraciji moždanih ćelija i nervnog tkiva u celosti. Na ovaj način, lecitin soje je odgovaran za takve funkcije kao što su: mišljenje, planiranje, učenje, pamćenje, i dr.. Pozitivno utiče na smanjenje nivoa holesterola u krvi i arterijski pritisak.

OSOBINE

 • Stimuliše umni rad.
 • Poboljšava pamćenje, povećava koncentraciju i intelektualnu sposobnost.
 • Pozitivno deluje na rad centralnog nervnog sistema.
 • Utiče na regeneraciju moždanih ćelija
 • Aktivira krvotok, usporava procese starenja mozga, sprečava smanjenje pamćenja koje je u vezi sa starosnim promenama i održava jasnoću mišljenja.
 • Normalizuje pritisak, otklanja glavobolje i vrtoglavicu, šum i zvonjavu u ušima.
 • Ima antisklerotička svojstva.
 • Povećava količinu moždanih ćelija koje efikasno rade, uključuje u rad čak i „uspavane” ćelije.

PREDNOSTI

Komponente proizvoda Brain-о-flex učestvuju u popravljanju i regeneraciji moždanih ćelija i nervnog tkiva, ubrzavaju prenos nervnih impulsa.


Najkompletnija i najizbalansirovanija „umna“ formula za rad mozga je pojačana polinezasićenim masnim omega-3 kiselinama, čija je efikasnost u umnoj aktivnosti naučno dokazana.

SASTAV JEDNE KAPSULE

Lecitin soje195,16 mg
Riblje ulje (omega-3 masne kiseline, EPA/DHA 20/50)133,78 mg
Ginkgo biloba15 mg
Riblja ikra11,97 mg
Vitamin E5 mg
Beta-karoten 2 mg

KOME JE NEOPHODAN?

 • Svima koji vode računa o svom zdravlju i koji se trude da održavaju rad mozga i nervnog sistema, u veku informacionih tehnologija i stalnog stresa, na visokom nivou.
 • Svima čiji je posao veoma odgovoran, opterećen misaonim procesom, neravnomernim opterećenjem, stvaralačkom delatnošću ili visokim stepenom psihoemocionalnog opterećenja.
 • Svima koji žele da ojačaju svoje intelektualne sposobnosti.
 • Svima koji žele da poboljšaju svoje moždane funkcije i da zaštite ćelije mozga od oštećenja.
 • Svima koji imaju česte glavobolje, vrtoglavicu, povišen pritisak, šum i zvonjavu u ušima.
 • Svima koji su izloženi stresu, pate od nesanice i umora.
 • Učenicima i studentima za vreme ispitnog roka za povećanje pažnje i poboljšanje pamćenja.
 • Pušačima i konzumentima kafe i alkohola.
 • Svima sa predispozicijama da obole od ateroskleroze i koji hoće da zaštite krvne sudove od povišenog holesterola.
Share This